Ключът на Соломон за мистериозните числа на Сефер Йецира

(Ключът на Соломон,преведен от Елиас Леви в книгата му „Philosophe Occulte”)

 

          През 2912г.,според еврейското летоброене, се ражда една от най-великите и мъдри личности за всички времена. Човекът,който разбирал езика на животните, който умеел да става невидим и чието име означавало „Мир” – СОЛОМОН.  Управлявал 40 години с ум и търпение, преди да умре, завещал на сина си тайните и мистериите на едно древно учение, тълкувания на пророчества и ключ за разбирането на числата.

        
 Най- важният символ в Кабала е Дървото на Живота. То е единството, мъжкото и женското, светлото и тъмното, равновесието и езотеричната същност на човека. Състои се от 10 сефироти, които по своята същност са еманации на Божественото. Всяка сефирота има определено число и значение.

Соломон завещава на сина си значението на всяка цифра от Дървото на Живота и разкрива тайната на една от най-старите книги на Кабала – „Сефер

Йецира”.

Предоставям и на Вас това „завещание”, което в своята си цялост съдържа всички Тайни на Природата и „чрез различните му комбинации ще накараш духовете и ангелите да говорят…” Соломон познавал всяка планета и всеки час, в който тя господствала и магические имена на ангелите, които ги управлявали.Неговото знание за числата и техните вибрации са прекрасен учебник по езотерична номерология.

Всеки час се управлява от 7 планети, като първият винаги започва от най-високата планета докато се стигне до най-ниската. Соломон ги подрежда по следния начин:

Шабатай – Сатурн

Цедек – Юпитер

Мадим – Марс

Шемеш – Слънце

Нога – Венера

Кокав – Меркурий

Левана – Лунa

 

 Всяка планета господства и на определен ден от седмицата: 

Неделя – Слънце

Понеделник – Луна

Вторник – Марс

Сряда – Меркурий

Четвъртък – Юпитер

Петък – Венера

Събота – Сатурн
 

         Числата, които ние използваме в номерологията са Девет, но в Дървото на Живота са Десет и Соломон разкрива тяхната езотерична същност:

 1 -   отговаря на първия сефирот Кетер (Корона)Името и е Ехеие – Аз съм. Единицата е символ на единението с Бога. Тук е и Първата категория на духовете,които управляват - Хайот Ха Кадеш(Разумите на Божествената тетраграма). Буквите на тези духове са символизирани от мистичните животни от Пророчеството на Йезекиил. Тяхното царство е на единството и съответстват на Разума. 

2 -   Отговаря на втория сефирот Хохма (Мъдрост). Нейното Божествено име е Йа – Господ.Физическото проявление на двойката е зодиакът( Мазлот). Тук са Духовете на Мъдростта – Офаним (Колела), защото всичко във Вселената е задвижвано от колелата, както и животът. Двойката в Кабала е мъжкото начало, символ е на полярността. И докато Кетер е Изначалието, Покоят, то Хохма е действието, подтикът и динамиката.

3 -   Отговаря на третия сефирот Бина (Разбиране или Разум). Божественото и име е Йод Хе Вау Хе Елохим-Господ Бог. Духовете, които управляват Тройката са Аралим (Силният), а тяхното царство е създаването на идеи.Тя съответства на активността и силатана мисълта. В Кабала 3 е символ на женското начало, на Великата Майка. Физическото и проявление е Сатурн.

Тази триада от числа 1,2 и 3 е единствената с насочен връх нагоре.

                                         

             1

3                      2  

 

Нарича се Божесвената триада.

4 -   Отговаря на четвъртата сефира Хесед или Гедула (Милосърдие,Великолепие). Това е първото число,което влиза в нашия физически свят. Хесед носи в себе си мъжката енергия. Божественото и име е Ел – Бог. Духовете, които я управляват, както и числото 4 са Хасмамим(Сияйните). Тяхното царство е това на благодеянието. Съответстват на въображението. Физическото проявление на Хесед е Юпитер. Символът на 4 е квадрат, глобус, четиристенната пирамида.

5 -   Отговаря на петата сефира Гебура (Справедливост), която носи женското и отрицателното в себе си на по-ниското ниво. Божественото име е Елохим Гибор – Всемогъщия Бог. Разрушителното действие на това число е голямо. Целта е унищожението настарото и ненужното, пречистванеточрез силния и буен огън. Духовете,които управляват тук, са Серафим (Духове горящи от усърдие). Царството им е на наказанието и престъпленията. Те съответстват на способността за сравняване и избор. Физическото проявление на петицата или Гебура е Марс. Други символи са Пентаграм, Розата с пет венчелистчета.

6 -   Отговаря на шестата сефира Тифарет (Върховната Красота). Божественото и име е Йод Хе Вау Хе Елоа Ва Даат – Господ Бог на Познанието. Тифарет е централна сефирота, която е равновесието между 4 и 5. Духовете на Шестицата са Малахим(Царе). Тяхното царство е Универсалната Хармония и съответстват на Справедливостта. Физическото проявление на Тифарет е Слънцето. Нейни символи могат да са Кръст на Розата, Разпятието, пресечената пирамида, кубът.

Числата 4,5 и 6 са втората триада, наречена Висшият Аз.

 

                              5              4

                                      6

 

   7 – Отговаря на седмата сефира Нецах (Победа). Божественото и име е Йод Хе Вау Хе Цабаот – Бог на вoйнствата. Седмицата е женско, отрицателно число. Духовете, които я управляват са Елохим (Богове,т.е. Представителите на Бог). Тяхното царство е на развитието и живота. Елохимите съответстват на Сенсорий – сензитивността. Физическото проявление на Нецах е Венера. Символ е розата. Седмицата е човешките емоции, желания и инстинкти.

   8 – Отговаря на осмата сефира Ход (Вечният Ред,Слава). Божественото име е Елохим Цабаот – Бог на Бойнствата. Осмицата е лявото полукълбо на мозъка и за това 7 и 8 не могат едно без друго. Духовете, които го управлеват са Бени –Елохим(Синове Божии). Тяхното царство е това на реда и отговарят на вътрешното чувство в човека. Физическото проявление на Ход е Меркурий. Символът му е Хермафродитът.

  9 – Отговаря на деветата сефира Йесод (Фундаменталният Принцип или Основата). Божественото име е Шадай Ел Хай-Всемогъщ Жив Бог. Тук е Астралната светлина и за това тази триада е Астралната. Духовете, които управляват тук са Керубим(Ангели). Това са силите, които оплождат земята. В еврейската символика, Керубим се олицетворяват с Биковете. Тяхното царство е на плодородието и съответстват на истинските идеи. Физическото проявление на Йесод е Луната. Други символи са сандаловото дърво и тамянът.

  10 – Отговаря на десетата сефира Малкут (Царството на формите). Божественото име е Адонай Ха Арец – Господ на Земята. Физическото проявление на 10 и Малкут е нашата Земя. Духовете, които я управляват са Ишим(Мъжествените) - това са душите на светците, чиито началник, според Соломон, е Мойсей. Символите на Малкут са рaвностранният кръст, Магическият кръг и др.

Това са езотеричните значения на числата, дадени ни от Соломон в неговия  „Ключ” и „Ако не смяташ да използваш с добри намерения тайните, които ще ти предам, заповядвам ти по-скоро да хвърлиш този Завет в огъня, вместо да злоупотребиш със силата, с която ще разполагаш….”

 Всеки от нас има по един свой ангел–пазител, който се нарича Гений. Всеки от нас, използвайки числата може да открие, кой е той. Всеки от нас, който пристъпва с чисто сърце към тези науки, може да разбере Тайните на Природата.

публикувано от: pipilota1964

ХАОС МАГИЧЕСКА БИБЛИОТЕКА

Хаос магия:

Хаос Монашество Liber KAOS
Семинар по сигил магия. Част 1

Семинар по сигил магия. Част 2

Семинар по сигил магия. Част 3

Семинар по сигил магия. Част 4

Хаос магията - магически тероризъм

Приложение и практическа работа с  Хаосферата

Principia Chaotica

Трик за ума

Урано-варварски речник

Сигили, жезли и животът на един хаос магьосник
Изследване на практиките на Сеидр
Еклектизъм срещу Хаос Магия
Гнозис - методи за постигане
Сянката знае...пермутации при работата с двойника
Техники за развиване на енергийното тяло
Псевдономикон
Сигилион
Формулиране на намерение
Три етапа на намерение
Архетипните лабиринти
Комплекса на звяра

 

Биографии

Алистър Кроули
Остин Озман Спеър


Скандинавска митология

Тор Гръмовержец
Фрея
Нордическото световно дърво
Один
Балдар
Залезът на Боговете

Осъзнато сънуване и ОИТ:

Биохимия на осъзнатото сънуване
Liber LLL - Осъзнато сънуване
Някои жалони на сънувача
Хакери на сънуването
Тибетска йога на съня - встъпителна практика.
Проект  Lucida Momenta
Смъртоносните сънища за сила
Техники за развиване на енергийното тяло

 
OBE речник на някои термини и съкращения
ОВЕ или как да напускаме съзнателно тялото си - Етап 1
ОВЕ или как да напускаме съзнателно тялото си - Етап 2
ОВЕ или как да напускаме съзнателно тялото си - Етап 3
OBE - Техники за бързо намиране на обекти
ОВЕ - Техники за излизане от фаза

Сталкинг

Как е устроена събирателната ни точка /СТ/?
Shifting & Lifting – начинът за трансформация
Випасана for Dummies
Сталкинг в практиката на сънуване
Огледално поведение Как огледалните неврони ни позволяват да общуваме с другите


Дискордианство:

Митът за Ябълката на раздора
Що е то дискордианство?
Пътят на объркването
Какво Дискордианството не е ?
Новият IOT - Дискордиански разказ от автора на The Chaos Chronicles

Работа с елементи:


Инвокация на елементите - предварителна медитация
Инвокация на елементите
Инвокация на елемента Вода
Инвокация на елемента Въздух
Инвокация на елемента Земя
Инвокация на елемента Огън


Йоруба култове

Произход на популярните религиозни култове в Бразилия
Лоа във вуду магията
Жу-жу
Ве-Ве
Вуду кукли - направа и използване
Дамбала
Отвари

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Illuminates of Thanateros:

IOT България
IOT Северна Америка
IOT Австрия
IOT Австралия
IOT Великобритания
IOT Бразилия
IOT Германия
IOT Швейцария

Саитове за Хаос Магия:

ChaosMagazin (на немски)
The Autonomatrix

Thanateros.org
Страница на Фил Хайн

In Chaos!

Chaos Matrix

Страница на fra.717

Boudicca's Bard

Chaostatic.com

Ordered Chaos
Spiralnature Thee

Temple of Psychick Youth

Arcanorium College

Блог на Дейв Лий

Baphomet
Austin Osman Spare
IOT’s Ouranian Barbaric Online Dicitionary
An Interview With Peter J. Carroll
An Interview with Peter Mastin
Страницата на Питър Карол

Дискордианство

Discordian.com
23 Apples of Eris
Summa Discordia
Principia Discordia Forum
Eris
Official Erisian Klock Measure
The Principia Discordia
Discordianism
Discordian and Erisian Oline Resources
PrincipiaDiscordia.com
Apocrypha Discordia
ErisWerks.org
Pages from the Book of Life

Магически библиотеки:

Hermetic.com
Sacred Texts
Arcane Archive

Магически библиотеки с
раздел за Хаос магия:

Eight of Wands
Chaos Magic: Encyclopedia
 
Phil Hine: E- books

Sacred Texts: Chaos Magic

Chaos Spells from the AutonomatriX

Chaos Matrix

Occult Underground

Real Magick

The Arcane Archive

Chaoism and Chaos Magick

LibraryThing

Sigils, Servitors, Egregores, and Godforms

Осъзнато сънуване и ОИТ:

Хакери на сънища - форум
Хакери на сънища - лаборатория
Целостность
Dream hackers: forum
Хакерос: материали
SecondAttention.org
The Monroe Institute
OBE Research Foundation
Michael Raduga: School of OBE Travel
Lucidology.com
Lucidity.com
DreamPush.com
Tibetan Dream Yoga Part 1
Tibetan Dream Yoga Part 2
Dream Yoga

Трансперсонална псохология

Transpersonal.hit.bg
Българска асоциация по трансперсонална психология
Холотропна психотерапия
Holos-bg.com

Кастанеда и нагуализъм:

Клиъргрийн БГ
Cleargreen.com
Тенсегрити групи в България
Energia-info.ru
Nagualist.com
The Four Winds
Castaneda.start.bg
Nagual.net
Carlos Castaneda
Анти – Кастанеда
AlchemyLab.com

Руни:

Рунна гилдия
Runaraven.com
Sunnyway.com
Runic Alphabet/ Futhark
Tarahill.com

Crystalinks.com

Arild-hauge.com

Runemaker.com
Runesecrets.com

Блог на Едред Торсън


Сатанизъм:

Temple of Set
Temple of Set: FAQ on Satanism
NineAngles Info
Order of Nine Angles
Joy of Satan
Church of Satan
Broderhood of Satan
Satanic Network
SpiritualSatanist.com
TheisticSatanism.com
Black Goat Cabal

Демонология:

Demonic Bible
EsotericArchives.com: Goetia

Goetia Magick
The Lesser Key of Solomon
Demonolatry
DeliriumsRealm: Goetia
DeliriumsRealm: Demon List
JOS: Demons, the Gods of Hell
The 72 Goetia Spirits
Sacred-texts.com: Goetia article
Demonology Guide

Таро

Колелото на съдбата (на руски)
Галерия Таро
Taroteca
InterTarot Gallery
Albideuter.de
Arcana XV

Енохова магия:

Enochian Magic
Sacred-texts.com: Enochia
Sacred- texts.com Norton’s Imperium
Hermetic.com: John Dee
Hermetic.com: Enochia
DonaldTyson.com
GD: Enochian
Enochian Handbook
Enochian Books

Телема:

Thelema.org
SanctuaryOfThoth.com
Thelemic Golden Down
OTO
Hermetic Order of the Golden Dawn
Magickal Library

Kenneth Grant and the Merovingian mythos
Kenneth Grant “Aie Memory” by Ian Fries
The Sword Of Horus
Kenneth Grant Gallery
666books.com
Kenneth Grant and Typhonian OTO

Теургия:

Theurgia Goetia
Аlchemywebsite.com
Theurgia or On the Mysteries of Egypt
The Art Theurgia Goetia
Abramelin The Mage
Sacred-Texts.com: Sacred Magic of Abramelin

Египетска магия:

Modern Egyptian Ritual Magick
Temple of Set
The Egyptian Mystical Rites
Scholl of Ancient Egyptian Religion & Magic

Чернокнижие

Русское Чернокнижие
Черная Магия

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ Copyright © 2009 Colors of Magic