ЛОA във вуду магията

материалът е подготвен от: heress

 


Вуду се появява в Хаити по време на френското колониално робство. Африканци от различен етнически произход са изпращани в Хаити като роби. При пристигането им в Хаити, робовладелците им забраняват да практикуват собствената си религия. Налагат им христянството.

Робовладелците не посветили изцяло робите в своята вяра, а искали просто да ги държат под контрол, затова робите използвали Католицизма за прикритие. Ползвали неговите символи, но се покланяли на свойте божества. Робите включили различни аспекти на христянството в религиозните си традиции. Открили много сходства между Християнската и своята вяра. Двете религии вярвали в съществуването на един Бог, в живот след смъртта и в помощта на духовни същества, които застават между Бог и човека. При християните те били светци, а при африканците - ЛОА.

Различните обреди са съществена част Вуду магията, винаги се призовават ЛОА и мъртвите. Сезонните цикли и стадиите от живота на хората се освещават от ритуали. В ритуала човек участва тялом и духом. Има обреди за: опрощение на грехове, лечение, дъжд, слънце и др..

 

Характеристики на ЛОА

РАДА:

 

Легба - контролира достъпа до света на ЛОА. При всеки ритуал първо той се призовава. Ако той не е съгласен, ниаккъв контакт с ЛОА не може да бъде осъществен! Изобразяват го като възрастен старец с дълга тояга в ръце, който налива вода от извора. Когато имаме конкретно желание, но не знаем към кое ЛОА да се обърнем, винаги правим ритуал в чест на Папа Легба. Хората отдали живота си на Легба имат идеален контакт с отвъдния свят. Призовава се чрез изобразяване на неговото веве върху земята с брашно или бял тебишир. Приема се за дух на Слънцето, добрите духове и силите на деня. Цветовете на Легба са бяло, зелено или ярко жълто.

Мараса - свещенните близнаци в религията Вуду. Символизират двойнственото начало на всичко. Заместват Ин и Ян. Затова техни двойници присъстват в групата Петро. Крият в себе си мъдрост и сила. Призовават се на всяка цереминия и техният символ пази децата от болести и нещастие.

Локо - е духът на растителността и нейната сила. Обикновено дадено дърво се определя за дърво на Локо и там се оставят дарове. Когато тези дарове бъдат изядени от горски животни се приема че Локо ги е приел. В негова власт е лечебната сила на растенията. Хората посветили живота си на него, обикновено стават много добри лечители. Повелител на бялата магия.

Айзан - женски дух, счита се за съпруга на Локо. Основно нейната сила е насочена към предпазване от черната магия. Нейният символ е палмово листо. осигурява безопасност при контакт с отвъдния свят. От най-старите духове на Вуду.

Дамбала и Аида Ведо - Най-старите духове във Вуду. Дамбала е известен като змията, а Аида, като змията дъга. Много мъдри духове, които имат власт върху раждането на деца, плодовитостта при животни и всичко свързано с ново начало. При обладаване никога не говорят, но разпръскват силна енергия на оптимизъм и увереност. Хората послветили живота си на тях обикновено се свързват с децата или проповедническа дейност. Техен символ е змията. За тях се принасят в жертва яйца, зехтин, пресни храни с бял цвят или малки бели пиленца.

Собо и Бадеси - са небесните богове. В тяхна власт са вятърът и гръмотевиците. Собо най-често е изобразяван като войн.

Агасу - в миналото е бил хунган загинал при отстояване на вярата си във Вуду. Отговаря за създаването на талисмани и амулети.

Мет Агве (Агуе, Папа Агве) - господар на морето, рибарите, мореплаването. Неговият ритуален знак е кораб или лодка. Отговаря на Християнските Св. Илия и Св. Никола.

Ла Сирен - Жената на Мет Агве. Покровител на кокетните жени и изневярата.

Ерзули Фреда (Езили) - господарка на любовта в най-красивия й и романтичен вид, на танците, романтичните преживявания и усещания, и всичко най-красиво в живота. Нейният символ е сърце. Даровете за нея са вкусни сладкиши.

Агару - покровител на талисманите, усилва тяхната сила и я запазва за по-дълго време.

Азака (Папа Зака) - ЛОА на фермерите, земеделието и реколтата. Към него отправят земеделците молитви за дъжд. Негови символи са торба, нож за тръстика и кука.

Огун - цяла група от ЛОА символизиращи силата на войните, желязото, огъня и мъжествеността.


ПЕТРО:

Легба Петро - силен и властен дух, по-млад от Легба Атибон, който ни допуска до света на духовете Петро.

Мараса Петро - Тъмната страна на Мараса.

Вавангол - отговаря за жертвопринушенията за ритуала Петро и за прехвърляне на енергията от убитото животно.

Сенегал - символизира войнствената и непримирима част от Африка.

Конго - силен и злобен дух, но много муден и мързелив.

Каплау - покровител на тези, които пътуват през нощта.

Канга, Такия и Зоклимо - едни от най-бързодействащите духове в света на Вуду.

Мет Керфу (Мет Калфу, Мет Карефур) - властелин на кръстопътя. Това е най-силният дух от групата Петро. Символ на бедствия, нещастия, изкупления и наказания. Брат на Легба Петро. Той владее всички духове от групата Петро. Неговият символ е кръстопътя.

Симитие (Гробарят) - той комбиниран със силата на Керфу може да предизвика смърт. Отговаря за мъртвите.

Конго Саван - много зъл и силен дух. Приема човешки жертвопринушения. Обича да бъде призоваван отделно от другите ЛОА.

Ерзули Дантор (Ерзули Зиевуж) - представлява тъмният аспект на любовните отношения, дивият секс, ревността, омразата, разочарованието. Нейният символ е сърце прободено с кама.

 

Принц Зандор (Ти Жан Петро) - много силен и зъл дух, покровител на магьостниците и черната магия. Изобразяван е като малко джудже подскачащо на един крак. Нощем дебне невнимателни пътници по кръстопътищата, като скача от някое дърво върху тях и ги изяжда.

Гран Бва (Гранд Боа) - най-доброто ЛОА от групата Петро. Сроден на Локо дух. Живее в дълбоката гора, където по цял ден се храни с горски плодове. Не обича да се показва пред хората. Появява се най-често нощем. Наричат го горянинът от дълбоката гора.

Маринет - пали се огън и в него се хвърлят сол, спирт, бензин, лют пипер - това доста ясно представя характерът на това ЛОА. Предпазва злия магьостник от обратия ефект на черната магия. Наричат я още Маринет Бва Чече - Маринет суха гора.

Дан Петро - духовен баща на всички ЛОА от групата Петро. Отговаря на Дамбала Ведо, но е много по-млад дух.

Гран Симба - основно ЛОА в митологията на Хаити. Известен е като Водната змия. Третата змия от Трите космически змии. Свързан е с водата, езера, блата, реки и извори. В негова сила е водният кръговрат на Земята. Родоначалник на огромното семейство Симби.

Симби Дло- Водният Симби, живее в извори и потоци, господар на всички магическ иработи свързани с вода.

Симби Андезо - Симби на двете води. Отговаря за превръщането на сладката вода в солена. Покровител на магическтие работи свързани с вода.

Симби Макая - последният представител на семейство Петро. Много силно ЛОА, което заедно с Мет Керфу и Симитие образуват Великата магическа тройка - патрон на всеки уважаващ себе си магьосник.


ЛОА не влизащи в церемониалния ред

Аджасу Лингетор - живее в коренищата на дърветата, край извори. Популярен е с мощният си глас и лошото си чувство за хумор. Като дарове приема вермут, коняк, ром. Представител на група Петро.

Бакалу - ужасяващ дух, който много малко магьосници смеят да извикат. Неговият символ е череп с кръстосани кости. Обитава гората. Не обладава тези, които го викат. Хората най-често оставят даровете за него в гората. Повелител на духовете бака, които обикалят нощем под формата на различни животни и всяват ужас и страх у хората. Представител на група Петро.

Босу Кобламин - Босу Трите Рога - силен дух от групата Петро. Известен е със своята жестокост, безкомпромисност по време на война. Покровител на пътуващите през нощта. Обикновено се явява като мъж с три рога, символизиращи - сила, непокорство и жестокост. Понякога помага на свойте последователи, но не е от най-отзивчивите ЛОА.

Брис - обитател и покровител на хълмистите местности. Призоваван се явява доста бързо. Има широка душа и обича децата. поверието гласи, че живее в хралупи на дървета и приема вида на сова. От група Петро. Приема за дарове печени кокошки.

Крабиней - представител на група Петро. Той се явява облечен в червено и пристигащ на дълги скокове. Хората се страхуват от него. Рядко го викат. Обикновено оставят доста богата трапеза като дарове на него. Характерното държание на това ЛОА е просто дяволско - при обладаване ръси цинизми, по-големи от тези на Барон Самеди.

Лемба - предводител на голямо семейство ЛОА свързани с войната и силата на Африка. Символът ме е железна пръчка.

Линто - дете на Барон Самеди и Маман Бригит. когато обладае човек, той ходи трудно и подобно на прохождащо дете плаче и иска храна.

Линглесу - ЛОА от групата на Петро с голяма свобода на действие. когато се приготвят дарове за него обилно се посоляват. Приема уши, опашки, копита от козел. Обладаният от него човек има много висок и писклив глас.

Момбу - силно ЛОА причиняващо заедно със семейството на Симби наводнения и проливен дъжд.

Наго Шанго - лоа на гръмотевиците. Силен дух от фамилията Рада.

Пай - ЛОА чиято сила е в причиняването на наводненията. Неговият символ са 3 палмови листа.

Сусон Панан - това е един от дяволите в Хайтянската митология. Видът му е уродлив, тялото му е покрито с рани. Приема ликьор примесен с кръв. основната му роля е да създава страх у враговете. Един от слугите на Мет Керфу.

Ти Жан Куинто - вярва се че живее под мостовете и знае тайните на хората. Приема формата на полицай.

Бюджит Уай-Айба - ЛОА на войната известен в Хайти и Пуерто Рико.

ХАОС МАГИЧЕСКА БИБЛИОТЕКА

Хаос магия:

Хаос Монашество Liber KAOS
Семинар по сигил магия. Част 1

Семинар по сигил магия. Част 2

Семинар по сигил магия. Част 3

Семинар по сигил магия. Част 4

Хаос магията - магически тероризъм

Приложение и практическа работа с  Хаосферата

Principia Chaotica

Трик за ума

Урано-варварски речник

Сигили, жезли и животът на един хаос магьосник
Изследване на практиките на Сеидр
Еклектизъм срещу Хаос Магия
Гнозис - методи за постигане
Сянката знае...пермутации при работата с двойника
Техники за развиване на енергийното тяло
Псевдономикон
Сигилион
Формулиране на намерение
Три етапа на намерение
Архетипните лабиринти
Комплекса на звяра

 

Биографии

Алистър Кроули
Остин Озман Спеър


Скандинавска митология

Тор Гръмовержец
Фрея
Нордическото световно дърво
Один
Балдар
Залезът на Боговете

Осъзнато сънуване и ОИТ:

Биохимия на осъзнатото сънуване
Liber LLL - Осъзнато сънуване
Някои жалони на сънувача
Хакери на сънуването
Тибетска йога на съня - встъпителна практика.
Проект  Lucida Momenta
Смъртоносните сънища за сила
Техники за развиване на енергийното тяло

 
OBE речник на някои термини и съкращения
ОВЕ или как да напускаме съзнателно тялото си - Етап 1
ОВЕ или как да напускаме съзнателно тялото си - Етап 2
ОВЕ или как да напускаме съзнателно тялото си - Етап 3
OBE - Техники за бързо намиране на обекти
ОВЕ - Техники за излизане от фаза

Сталкинг

Как е устроена събирателната ни точка /СТ/?
Shifting & Lifting – начинът за трансформация
Випасана for Dummies
Сталкинг в практиката на сънуване
Огледално поведение Как огледалните неврони ни позволяват да общуваме с другите


Дискордианство:

Митът за Ябълката на раздора
Що е то дискордианство?
Пътят на объркването
Какво Дискордианството не е ?
Новият IOT - Дискордиански разказ от автора на The Chaos Chronicles

Работа с елементи:


Инвокация на елементите - предварителна медитация
Инвокация на елементите
Инвокация на елемента Вода
Инвокация на елемента Въздух
Инвокация на елемента Земя
Инвокация на елемента Огън


Йоруба култове

Произход на популярните религиозни култове в Бразилия
Лоа във вуду магията
Жу-жу
Ве-Ве
Вуду кукли - направа и използване
Дамбала
Отвари

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Illuminates of Thanateros:

IOT България
IOT Северна Америка
IOT Австрия
IOT Австралия
IOT Великобритания
IOT Бразилия
IOT Германия
IOT Швейцария

Саитове за Хаос Магия:

ChaosMagazin (на немски)
The Autonomatrix

Thanateros.org
Страница на Фил Хайн

In Chaos!

Chaos Matrix

Страница на fra.717

Boudicca's Bard

Chaostatic.com

Ordered Chaos
Spiralnature Thee

Temple of Psychick Youth

Arcanorium College

Блог на Дейв Лий

Baphomet
Austin Osman Spare
IOT’s Ouranian Barbaric Online Dicitionary
An Interview With Peter J. Carroll
An Interview with Peter Mastin
Страницата на Питър Карол

Дискордианство

Discordian.com
23 Apples of Eris
Summa Discordia
Principia Discordia Forum
Eris
Official Erisian Klock Measure
The Principia Discordia
Discordianism
Discordian and Erisian Oline Resources
PrincipiaDiscordia.com
Apocrypha Discordia
ErisWerks.org
Pages from the Book of Life

Магически библиотеки:

Hermetic.com
Sacred Texts
Arcane Archive

Магически библиотеки с
раздел за Хаос магия:

Eight of Wands
Chaos Magic: Encyclopedia
 
Phil Hine: E- books

Sacred Texts: Chaos Magic

Chaos Spells from the AutonomatriX

Chaos Matrix

Occult Underground

Real Magick

The Arcane Archive

Chaoism and Chaos Magick

LibraryThing

Sigils, Servitors, Egregores, and Godforms

Осъзнато сънуване и ОИТ:

Хакери на сънища - форум
Хакери на сънища - лаборатория
Целостность
Dream hackers: forum
Хакерос: материали
SecondAttention.org
The Monroe Institute
OBE Research Foundation
Michael Raduga: School of OBE Travel
Lucidology.com
Lucidity.com
DreamPush.com
Tibetan Dream Yoga Part 1
Tibetan Dream Yoga Part 2
Dream Yoga

Трансперсонална псохология

Transpersonal.hit.bg
Българска асоциация по трансперсонална психология
Холотропна психотерапия
Holos-bg.com

Кастанеда и нагуализъм:

Клиъргрийн БГ
Cleargreen.com
Тенсегрити групи в България
Energia-info.ru
Nagualist.com
The Four Winds
Castaneda.start.bg
Nagual.net
Carlos Castaneda
Анти – Кастанеда
AlchemyLab.com

Руни:

Рунна гилдия
Runaraven.com
Sunnyway.com
Runic Alphabet/ Futhark
Tarahill.com

Crystalinks.com

Arild-hauge.com

Runemaker.com
Runesecrets.com

Блог на Едред Торсън


Сатанизъм:

Temple of Set
Temple of Set: FAQ on Satanism
NineAngles Info
Order of Nine Angles
Joy of Satan
Church of Satan
Broderhood of Satan
Satanic Network
SpiritualSatanist.com
TheisticSatanism.com
Black Goat Cabal

Демонология:

Demonic Bible
EsotericArchives.com: Goetia

Goetia Magick
The Lesser Key of Solomon
Demonolatry
DeliriumsRealm: Goetia
DeliriumsRealm: Demon List
JOS: Demons, the Gods of Hell
The 72 Goetia Spirits
Sacred-texts.com: Goetia article
Demonology Guide

Таро

Колелото на съдбата (на руски)
Галерия Таро
Taroteca
InterTarot Gallery
Albideuter.de
Arcana XV

Енохова магия:

Enochian Magic
Sacred-texts.com: Enochia
Sacred- texts.com Norton’s Imperium
Hermetic.com: John Dee
Hermetic.com: Enochia
DonaldTyson.com
GD: Enochian
Enochian Handbook
Enochian Books

Телема:

Thelema.org
SanctuaryOfThoth.com
Thelemic Golden Down
OTO
Hermetic Order of the Golden Dawn
Magickal Library

Kenneth Grant and the Merovingian mythos
Kenneth Grant “Aie Memory” by Ian Fries
The Sword Of Horus
Kenneth Grant Gallery
666books.com
Kenneth Grant and Typhonian OTO

Теургия:

Theurgia Goetia
Аlchemywebsite.com
Theurgia or On the Mysteries of Egypt
The Art Theurgia Goetia
Abramelin The Mage
Sacred-Texts.com: Sacred Magic of Abramelin

Египетска магия:

Modern Egyptian Ritual Magick
Temple of Set
The Egyptian Mystical Rites
Scholl of Ancient Egyptian Religion & Magic

Чернокнижие

Русское Чернокнижие
Черная Магия

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ Copyright © 2009 Colors of Magic