Смъртоносните сънища за сила


Първата стъпка за отслабване инерцията на съзнанието е да престанем да разказваме на другите хора събитията от живота си и всякакви други събития, не касаещи живота ти.

Скритото изследване на шаблоните в другите хора, с цел откриване на собствените шаблони, някои съвременни последователи наричат майсторството на сталкинга. Това подразбира преди всичко човек човек да прекъсне натиска си върху околните. Когато някой гледа на човек, практикуващ майсторството на сталкинга, той вижда или пустота или отражение с очакване, именно за това в майсторството на сталкинга няма открит натиск, има само докосване или скрит натиск, понятен и виден само за човек на силата.

За да се използва майсторството на сталкинга по отношение на другите хора, трябва да станеш незабележим за останалите и околния свят. Първата стъпка от тази маскировка е да направиш стъпките си безшумни, поне да се стремиш към това никога да не чуваш стъпките си. Това не само те скрива от обкръжаващия свят, но и повишава твоето осъзнаване. За това те съветвам да носиш меки обувки, не забравяйки да сложиш вътре в тях камъче, както ти говорих.

- А какво означава да си незабележим за хората?

- Хората, с които влизаш в контакт не трябва да говорят за теб като за добър или лош човек. Не трябва да ги лъжеш обаче, тъй като това намалява личната сила. Говори на хората повече за самите тях, отколкото за себе си, те обичат това и това ще ти помогне да останеш в сенките на света. Не произнасяй думи без нужда. Колкото по-малко говориш за събитията от твоя живот, толкова по-малко външността ти и постъпките ти се запомнят, толкова по-незабележим ставаш за хората, за околния свят, а значи и за смъртта.

Основно майсторство на сталкинга се явява бдителността – бдителност към всичко – към себе си, към околните и към обкръжаващия свят. Може да се каже, че бдителността се явява основа на осъзнаването.

 

 ***

 

Ако човек знае, че сега ще умре, но не умира, значи той се е „изкъпал в собствената си смърт” или е „погледнал смъртта в лицето”. За да „се изкъпе” човек в собствената си смърт, трябва просто да спре дишането си. Трябва да го задържи до тогава, докато човек не погледне смъртта в очите. Задържането на дишането за няколко минути освобождава такова количество енергия, че човек практически веднага трябва да долови обхващащата го топлина и туптенето в центровете на силата.

Сега ще ти разкажа за едно упражнение за достигане на вътрешното намерение. То трябва да се изпълнява във физическо състояние и в осъзнато сънуване. За това е нужно да заемеш определена позиция на тялото. Тялото трябва да е право, а краката да са сгънати така, че между коленете и бедрата да се образува прав ъгъл. т.е. позиция на човек, седящ на стол, но без стол. Главата е право напред, без наклон. Ръцете се изнасят настрани и се свиват в лактите под остър ъгъл, дланите са паралелни на земната повърхност. Палците са леко сгънати, за да се направи дланта като животинска лапа. Големите палци почти докосват и се намират отстрани на тялото на нивото на гърдите. Отначало ще бъде тежко да се придаде на тялото такава позиция във физическо състояние, но това е въпрос на време и тренировки. Трябва да се научиш с лекота да заемаш тази позиция. За да я задържаш, трябва да имаш здрави крака, здрав гръб, здрав корем и здрави ръце. За да укрепиш физическото си състояние, можеш да тичаш, като в този процес голямо значение има правилното дишане през носа. Прави се едно вдишване в продължение на всеки три стъпки. Спираш да бягаш когато биенето на сърцето ти се учести максимално, когато почнеш да се задъхваш или когато тялото ти започне да става влажно от отделената пот.

Сега опитай да натискаш пространството под ръцете си, като при това възнамерявай да се оттласнеш с ръце така, че тялото ти да се повдигне нагоре, като напрягаш максимално ръцете си. Най-добре във физическо (будно) състояние да задържаш дъха и да не мигаш. Дишането и погледа оказват непосредствено въздействие на намерението.

Личното „Аз” се отхлабва от неподвижния поглед, личното „Аз” и мигането са непосредствено свързани.

Обърни внимание на това, че по време на изпълнението всички мускули на тялото, освен лицето са максимално напрегнати.

Задай си намерение да виждаш със затворени очи. Така можеш да видиш неподозирани неща.

Центъра на желанията на съзнанието се намира в точката между веждите. Центъра на волята, с която човек може да противодейства на своите желания се намира малко по-ниско от пъпа. Тези центрове съвпадат с цветята на ен. канали (чакрите). Центъра, разположен в района на пъпа помага на човек да измени себе си. Центъра, разположен в района на слънчевия сплит помага за изменение на външния свят. Тези центрове са свързани помежду си.

Главното правило за заспиващ, който иска да достигне осъзнато сънуване е постоянно да държи точката на вниманието си в определена област. Напр. може да я поместите в един от центровете на ен. канали. Изучавайки влиянието на разположението на точката на вниманието в един или друг канал, човек може определено да повиши възможността да се осъзнае на сън. Като начало трябва в продължение на няколко седмици във физическата реалност да поставяте точката на вниманието в корена на гръбнака. Ако не доведе до нужните резултати, поместете точката на вниманието за няколко седмици в пъпния център. И т.н. Основните ен. канали при човек са: коренът на гръбнака, пъпния център, сл. сплит, центъра на гърдите по-високо от сл. сплит, центровете на дясната и лявата ръка, центъра на гърлото, центъра между веждите и центъра на фонтанелата. В центъра на фонтанелата обаче не се препоръчва да се закрепва вниманието, тъй като там е разположено чуждеродно съзнание.

За да повишиш честотата на ОС, трябва да се научиш да заспиваш по специфичен начин. Голяма роля тук оказва както положението на точката на вниманието, така и позицията на тялото. Най-добре е да заспиваш винаги с концентрация върху този енергиен канал, с който шаблон в момента работиш. Ако е шаблона на храненето, помести точката на вниманието ти в пъпния център или в слънчевия сплит; ако е шаблона на дишането – в центъра на гърдите; ако работиш с личното „Аз” – постави точката на вниманието в центъра между веждите, ако разрушаваш описанието на света – в центъра на фонтанелата; ако се бориш с шаблона на секса – в корена на гръбнака.

Целият път на силата на човек обикновено протича в пътешествие на вниманието през ен. канали. Желателно е за средния човек да се върви в този ред: пъпния център, слънчевия сплит, центъра на гърдите, гърления център, центъра между веждите, центъра на върха на главата и центъра в корена на гръбнака.

Преди да заспиш заеми следната позиция на физическото тяло: лежейки по гръб с изпънати крака, като ръцете са сгънати немного в лактите с длани, лежащи надолу до тялото.

Прави тези концентрации в описаните по-горе точки, докато не загубиш усещане за физическото тяло и не остане само усещане за съзнанието.

 ***

 

Това се достига с помощта на изменено произнасяне на думите и нарушение на граматическите правила. Напр. използване на неправилно ударение, неправилно окончание, но главното е да не използвате едно и също правило постоянно. Добър способ е и да се използват само първите букви на думите.

Когато човек се освободи от човешката форма, съзнанието му става чисто и пусто и в него престава да се отразява ехото на думите му или на думите на другите хора. Думите престават да имат значение за него, т.е. изгубват значимостта си.

Необичайните постъпки се явяват единственото достъпно средство, което преобразува личната сила на човек в осъзнаване. По времето, когато извършваш необичайни постъпки, във физическото тяло произтичат някои изменения, които могат да се нарекат граници на хармоничното съзнание – т.е. осъзнаване на това, че е невъзможно да се постигне хармония без загубата на разделяне добро-лошо. Не разделянето ще ти помогне да разпознаваш структурата на света и да гледаш на него с метода на възприятието. Хармонията на съзнанието се явява ключ към личната сила.

Четвъртото правило е да се стремиш към лична свобода, т.е. независимост от хора, събития, предмети и самия свят. Това правило те освобождава от всички ненужни обстоятелства, които носим като товар на плещите си. Тук помага изследването на фрази като: „трябва”, „нужно е”, „длъжен съм” и пр.

Шаблона е налеп върху енергийните линии на кълбото. Когато човек проследи шаблон и се избави от него, ен. линии се изчистват.

…за разрушаването на шаблона Описание на света.

Този шаблон се състои от 2 части: непрекъснато описание на света и дискретно описание на света. Обикновено непрекъснатото описание на света представлява основата на интерпретацията му, а дискретното – неговото възприятие. Разбирайки това, човек трябва да се стреми да направи описанието на физическата реалност дискретно, т.е. да възприема света като изтъкан от намерение. Някои наричат това „обръщане на света”. Когато човек направи това превъртане вътре в съзнанието си, възприятието се променя по такъв начин, че физическата реалност става за него подобна на сънуваната – цялостна.

Главното упражнение за това в да се вкарваш повече време в отсъствие на мисли, да пазиш колкото може по-дълго вътрешно мълчание. Добро упражнение за това е с ходене. Когато вървиш, трябва да затвориш очите си и да не мислиш за нищо. След това ги отваряш и ходиш същия отрязък от време с пусто съзнание. В началото можеш да броиш, напр. по 10 крачки – 10 крачки със затворени очи, 10 крачки с отворени. Обърни внимание на това да не мигаш, когато ходиш с отворени очи. След време можеш да спреш броенето и да се ориентираш само по отрязъка от време, което повишава ефективността на упражнението. Може също така да замениш броенето с фразата „Това е сън!”.

В момент на загуба на шаблона, у човек се появява едно чувство на могъщество, което не е резултат на проявяване на гордост или проява на „Аз-а”. Когато се появи такова чувство – това е благоприятен момент за настройка на вътрешното намерение за човек, който не е загубил човешката си форма.

Още е нужно да се избавиш от привичката да живееш по разписание – това разхлабва много шаблони.

Когато човек се отдава на празни мечти, като правило, представляващи инерция на съзнанието, шаблоните получават личната му сила.

За да повиши осъзнаването си, човек трябва да променя подредбата на вещите в живота си, т.е. да променя разпорядъка. Освен това всяко действие трябва да стане неповторимо и уникално.

Всеки шаблон в ЕТ на човек образува своеобразна уязвимост. Когато човек се избавя от шаблоните, енергийната му структура се изменя, като става по-проста в сравнение с енергийната структура на средния човек.


 ***

Течността, която отделя мъжа по време на секс, се разделя на 3 вида: 1,2 и 3. Първата течност се отделя, когато мъжа започне да се възбужда, втората – когато достигне максимална възбуда и третата – след максималната възбуда. Първата и третата течност имат в състава си енергията на света на огнените лакиси (бел. Неорганични), а втората – енергията на света на водните лакиси. Енергията на водните лакиси се явява най-силната енергия, с която човек може да се осъзнае на сън. Енергията на огнените лакиси е най-силната енергия, с която човек може да се осъзнае наяве.

Жената отделя 2 течности – 1 и 2. Първата се отделя, когато тя започне да се възбужда – тази течност има в състава си енергията на света на водните лакиси. Втората течност се отделя, когато жената достигне максимална възбуда - тази течност има в състава си енергията на света на огнените лакиси. По такъв начин, ако мъжа и жената едновременно, един в друг достигнат максимална възбуда, те частично възстановяват загубата на енергия. Макар че, по ред причини, мъжа си струва да съхрани своята 2 течност и принадлежащата й енергията на света на водните лакиси.

По време на максимална възбуда за съхраняване на личната сила е необходимо да удържате точката на вниманието си в областта на корема.

 ***

 

(Липси – така автора нарича друг тип неорганични същества, които са Летачите при Кастанеда.)

Липсът паразитира върху съзнанието на човек, поглъщайки опита му. Тъй като съзнанието на липса съществува много по-дълго от съзнанието на човека, когато човек умира, липса се премества съзнанието си на друго ен. кълбо, обикновено на новородено. При това хората, обкръжаващи детето му помагат, първоначално ен. кълбо е защитено от външни въздействия. Понякога съзнанието на новия гостоприемник получава достъп до предишното съзнание, където по-рано е паразитирал липса, приемайки го като опит от минали животи.

Съзнанието на липса прави човек предметен и тежък.

Може да се види съзнанието на липса като някакъв образ. Ако повърхността на този образ е гладка, то липса притежава огромен контрол над съзнанието на човека, ако повърхността е вълнообразна и сменяща се, то е напълно възможно скоро липса да напусне съзнанието на човека.

Трябва да се разбере природата на лакисите, които не се явяват паразити, като липсите, но се стремят към общуване с човешкото съзнание или поне пребиваване близо до ен. кълбо на човек. Колкото по-кръгло става твоето ен. кълбо, толкова по-често лакисите ще се появяват в сънуването ти, т.е. те почти ще заемат твоята програма на сънуване.

Трябва в сънуване да направиш опасна постъпка – да прегърнеш образа, в който лакиса ти се появява. Когато го прегърнеш, става обмен на енергия между твоето ен. кълбо и ен. кълбо на лакиса. Ще почувстваш това като усещане за огън или усещане за вода. Много рядко идват лакиси от други светове – не огнени или водни. Трябва да го държиш прегърнат докато тези усещания не изчезнат, след което можеш да изразиш намерение да го отстраниш от сънуването си или да общуваш с него. Ако се появят няколко лакиса се насочи само към един от тях, тъй като личната ти сила няма да е достатъчна да обгърнеш повече.

- Как може да разбера кой образ се явява лакис в сънуването ми?

- Обикновено появата им носи тъга и мрачност. Освен това проследявай образите – лакисите идват в съня ти и не си отиват докато не направиш избор.

Тяхното съзнание се характеризира с известна бавност и инерция, макар да е по-развито от човешкото. Все пак – бъди внимателен, тъй като те се стараят да принудят човек на силата към обезателно общуване с тях. Така или иначе, правейки избора си, трябва да се вслушваш в усещанията на тялото си, без да обръщаш внимание на външни съвети. И още веднъж – бъди внимателен, тъй като повечето съзнания, които намират човек в неговото сънуване са много по-развити.

- А защо липса възпрепятства общуването на човешкото съзнание с лакисите?

- Лакисите предоставят на човек по-честен енергиен обмен от липса, макар че човек трябва да е внимателен.

С липса не може да се воюва, проявявайки емоции – те са неговата храна. Ако го оставиш да гладува – този неканен гостенин ще напусне дома ти.

Можеш да загубиш човешката си форма, когато престанеш да изпитваш емоции. Не трябва да слушаш гласа на липса в съзнанието си, защото това е главната кука, за която той се задържа на ен. ти кълбо. Непрекъснатото поддавяне на мислите, прекъсването на емоциите и изменението на моделите на поведение постепенно отслабват липса и той напуска съзнанието ти. Това е много трагичен момент за човека, тъй като той изпитва чувства, подобни на усещането на близостта на смъртта. Когато липса напуска тялото на човек, започват да се разрушават двата най-важни човешки шаблона:

ПЪРВИЯТ ШАБЛОН закрива десния център на гърдите и е свързан с потребността през цялото време да се извършва някаква работа. Когато този шаблон се разруши, човек започва да прави това, което действително му е необходимо, а не това, което е нужно на липса. Освен това човек престава да отлага делата, изчезва списъка му с незавършени неща или такива, които трябва да се направят в бъдеще.

ВТОРИЯТ ШАБЛОН закрива левия център на гърдите и е свързан с чувствата, които изпитва човек към родствениците си. Този шаблон го заставя да се отнася с тях даже по-враждебно, отколкото с чужди хора. Когато този шаблон се разруши, човек изпитва еднакви чувства към близките си и не се дразни от действията им. Освен това този шаблон прави родителите деспоти по отношение на децата си.

И двата шаблона са взаимно свързани. Напр. ако човек се отдели от родителите си, работоспособността му се увеличава.

 ***

Ако търсиш знаци на смъртта, обърни внимание на околния свят. Ако нещо се явява необичайно или понякога заплашва живота и съзнанието ти, възможно е това да е знак на смъртта.

Всяка работа трябва да се изпълнява в равно темпо, дори да са различни работи, не трябва да се оставя по средата, за да се захванеш с друго нещо.

Когато изпълняваме което и да е дело, трябва да пълзим с вниманието си около себе си в търсене на знаци на смъртта, като при това вниманието пълзи не само през празното пространство, но и през предметите, които те обкръжават в този момент, без да се фиксира на тях. Може да се каже, че вниманието се разделя по равно между изпълнението на делото и наблюдението над околния свят, като темпа на вътрешното и външното внимание е нужно да съвпадат. Някои изследователи, работещи в група правят следното – един изпълнява някакво дело, а останалите наблюдават с вниманието си околното пространство. Личната сила може да бъде използвана за изменение на физическата реалност, което правят много съвременни изследователи с помощта на лакисите и намерението. Това въвлича съзнанието на човек в предметния свят, той постига все повече и понякога няма вече към как какво да се стреми. Тогава той или се връща към чистото намерение или изпълнява зова на смъртта. Зова на смъртта представлява спиране на дишането, но има специални упражнения, позволяващи да извикаш смъртта за себе си или за друг човек – напр. полагането на ръцете по определен начин пред тялото – и той сложи ръцете си в десен зиг-заг. Каза, че този знак призовава смъртта на човек. След това сложи ръцете си с обратен зиг-заг, което според думите му извиква смъртта за човека, стоящ до него.

- А защо тези знаци извикват смъртта?

- Знаците не призовават смъртта сами по себе си. Доколкото центровете на дланите се явяват своеобразни канали на силата, то полагането им по определен начин или изпълнението на определени упражнения, напр. за издигане или размесване на енергията, позволява по определен начин да управляваш личната си сила.


 ***

Има едно упражнение, отнасящо се към техниките за разрушаване на реалността. Като начало трябва да проследиш някакво свое просто действие, с което се занимаваш ежедневно примерно в едно и също време. На следващия ден, трябва да изпълниш същото действие, но за двойно повече време, като обема на работата да остане същия. Изпълнението на това упражнение ще предизвика освобождаване на вниманието ти, което ще започне да се захваща за външния свят. Трябва волево да отправиш свободното внимание върху изследване на усещанията на тялото, на мислите си и на външния свят.

- По какво се различава „захващането” на вниманието от изследването?

- Когато вниманието ти се „захваща”, то е безконтролно и оставя безвъзвратни следи от личната ти сила върху предметите в околния свят. Когато вниманието ти се управлява от центъра на волята,като при: съзерцаване на растенията; изследване на чужди шаблони и т.н. – това е някакъв депозит на лична сила, която обикновено се възвръща. Когато контролираш вниманието си, си длъжен винаги да намираш и изследваш измененията, които се получават в теб или външния свят в резултат на този контрол. Това упражнение е изключително ефективно.

Човекът на силата, който обича хората вътре в себе си, трябва да им показва своята хладност.

Човекът на силата, който ненавижда хората вътре в себе си, трябва да им показва своята любов. Тази игра в отношенията се отнася към техниките за разрушаване на реалността и оказва въздействие на програмата за живот на човек.

Жалостта е източник на слабост и инерция на съзнанието. Жалостта към себе си поддържа личното „Аз”

 

***

 

Упражнение за преместване на енергията

За да изпълниш правилно това упражнение, трябва да застанеш прав с леко сгънати колене, ръцете са протегнати напред с длани една към друга, връхчетата на пръстите на всяка ръка се докосват, образувайки пустота в центъра на всяка длан. Точката на вниманието се помества в центъра на дланите. Започваме да правим въртеливи движения с коленете, т.е. да описваме кръгове, паралелни на земята. Едно завъртане на двете колене заедно на една страна, после едно завъртане на двете колена заедно на другата страна. Коленете при това не се докосват. Ръцете при всяко движение на коленете трябва да правят въртеливи движения. Едно движение на коленете трябва да съвпада с едно движение на ръцете. Първото движение на ръцете включва едно въртеливо движение на китките по посока нагоре към себе си и надолу от себе си, т.е. образува се пълен оборот по посока на тялото. Второто движение представлява едно въртеливо движение по посока на тялото, но при това движение са подвижни лактите, а не китките. Третото движение представлява едно въртеливо движение по посока на тялото, но при това движение са подвижни ставите, които крепят ръцете за тялото. След това започва движение в обратна на тялото посока  в последователност: първо ставите, които крепят ръцете към тялото, после лактите, после китките. Още веднъж ще повторя, че едно движение на ръцете съответства на едно въртене на коленете. Дишането е през носа. Едно вдишване продължава в продължение на три движения на ръцете навътре към себе си, едно издишване – също продължава три движения, но вече навън от себе си. Като начало можеш да изпълняваш това упражнение без да спазваш дишането, за да постигнеш максимална синхронност.

Това упражнение за преместване на енергията трябва да се прави веднага след упражнението за събиране на енергия – само тогава ще са ефективни.

 ***

 

Упражнение за укрепване на енергийното кълбо

 

Това упражнение, според някои изследователи тренира процеса на преместване на СТ.

Заемете позиция на тялото: застанете прави и сгънете коленете не много. С дланта на дясната ръка закрийте центъра на слънчевия сплит, а с дланта на лявата ръка – пъпния център. За да започнете да изпълнявате това упражнение, трябва да обърнете главата максимално надясно и да я държите в това положение, но не да се пренапрягате. Когато усетите лек световъртеж, това означава, че СТ е извършила малко преместване от мястото си. Тогава сменете местата на ръцете, като направите плавно завъртане на главата на ляво и продължете в тази посока. Обърнете внимание на дишането – изпълнява се само през носа. Когато главата е завъртяна в крайно дясно положение, направете дълбоко вдишване и задръжте въздуха. Когато правите обръщането на главата на ляво – издишвайте.

 

***

 

 

Упражнение за преместване на СТ

 

Правилната позиция на тялото има голямо значение. В положение стоеж, краката са изправени и малко раздалечени, дланите на ръцете са прилепени отстрани на тялото, приблизително на нивото на пъпа. Всички пръсти са сгънати заедно, но дланите са отворени. Упражнението представлява завъртане на тялото, с отвеждане на едната ръка назад до положението, където се намира нужната точка. Когато тялото с изправена дясна ръка се завърта назад и на дясно, в центъра на дясната длан се оказва СТ, а когато тялото с изправена лява ръка се завърта назад и на ляво, в центъра на лявата длан се оказва СТ.

(бележка: Автора разграничава 2 събирателни точки в ЕТ на човек – точката на светлината и точката на мрака – в това упражнение се намират съответно точката на светлината – с дясната и точката на мрака с лявата ръка.. В този превод не са разглеждани разликите)

Има смисъл да се знае къде примерно е разположена СТ и да възнамеряваш, че можеш да я преместиш.

След извършването на обръщането, трябва рязко да се върнеш в изходно положение, като при това ръката рязко се изтласква напред в мястото противоположно на задната точка. Изтласкването на ръката става по окръжност в 3 варианта: отдолу, настрани и през върха на главата. Желателно е да се изпълнява всеки вариант на изтласкванията последователно с двете ръце. Т.е. 1,2 и 3 вариант последователно и за 2-те ръце. След изтласкването на едната ръка напред, се връщаш в изходно положение и след това започваш изтласкването с другата ръка.

Дишане: когато отвеждате ръката назад се изпълнява бавно вдишване. Когато ръката максимално бързо се изтласква напред се изпълнява кратко рязко издишване. Желателно е да вдишвате през носа, а да издишвате през устата през стиснати устни, така че звука да е гръмък.

Изпълняването на това упражнение във физическата реалност,спомага за плавното придвижване на СТ в сънуване. Желателно е да се изпълнява преди сън.

Понякога могат да възникнат слухови халюцинации в резултат от преместването на СТ.

Много хубаво упражнение за преместване на СТ в положение на ОС е: Седнете на кревата, сгънете колете на краката заедно и сложете главата си така, че центъра между веждите да се допре в коленете. Обгърнете коленете с ръце така, че да не променяте положението им в отпуснато състояние. Ако не е много гъвкаво тялото ти, вероятно ще почувстваш болезнени усещания в него, които ще попречат на заспиването ти.


Упражнение Гледане на света с различни очи

 

Това упражнение се състои от 2 части. Трябва да научиш очите си да изпълняват всяка част. За да изпълните първата част, трябва да нарисувате малък триъгълник в центъра на лявата ръка с върха надолу. Протегнете лявата си ръка на максимално разстояние от себе си, трябва да гледате в центъра на дланта, бавно приближавайки я към лицето, докато долната страна на дланта не докосне върха на носа. Когато това стане, трябва бързо да отдръпнеш ръката си, като оставиш погледа си фокусиран на нея. Отдръпвайки ръката си, можеш почти веднага да погледнеш на света с различни очи.

За да изпълниш втората част, трябва да сложиш и двете длани пред очите си на разстояние от тях и на същото разстояние една от друга. Изпълнението на втората част се състои в това, че ти, непрекъснато наблюдавайки центъра на дланите, трябва бавно да ги придвижиш встрани.

- А трябва ли да напиша нещо в центъра на дясната си ръка?

- Нали там е написано “сън”.

Упражнението Гледане на света с различни очи може да се помогне да се извади вниманието, когато то се прилепва към един предмет или събитие. Това може да се направи и с много просто действие – да замръзнеш и бързо да отвърнеш поглед.


Липсите описват околния свят в съзнанието на човек по такъв начин, че съзнанието на средния човек не може да фиксира вниманието си на всички обкръжаващи го предмети и събития. За това погледа ти, а по-точно – вниманието ти не трябва да се фиксира на обкръжаващия свят, а да пълзи по него. Вече ти говорих, че по време на изпълнение на някакво дело трябва да отделяш само част от своето внимание на този процес, а останалото внимание трябва да пълзи по предметите. Например – можеш да гледаш планината, а можеш и да пълзиш с вниманието си през нея. Такова преместване на вниманието позволява на човек да намира знаците на смъртта в околния свят.

***

Бързането е атрибут на разпорядъка, а значи – шаблон. За човек на силата това да бърза за някъде се явява голям разкош, но е свързано в същото време с голям риск за живота му. Ако престанеш да бързаш, ще станеш способен да забелязваш най-непостижимите страни на околния свят, а именно в тях смъртта обикновено крие своите знаци. Когато търсиш знаци на смъртта, можеш да пробваш да замръзнеш на място и максимално да се отпуснеш, едновременно с което е необходимо да потърсиш необичайни усещания в себе си и необичайни явления отвън. По време на такова замръзване можеш да опиташ да погледнеш на света с различни очи.

- Как мога да усетя близостта на смъртта?

- Това е с нищо несравнимо усещане за тъга, примесено с нежелание да се живее повече. Ще го почувстваш, когато те изпълни. Някои съвременни изследователи са забелязали, че когато човек различава и постига знаците на смъртта, тя, обладавайки безгранична сила, му разкрива някои немислими възможности по неговия жизнен път.

 ***

 

… едно упражнение, което издига осъзнаването и разхлабва някои шаблони. Продължителността му е 1 ден във физическата реалност.

Трябва да смениш местата на ръцете си. Всички действия, които извършваш с дясната ръка, трябва да ги правиш с лявата и обратно. Не е лесно да се поддържа през целия ден, но след известно време съзнанието ти ще се издигне на ново ниво и ще почувстваш границата. Когато тя бъде премината, заедно с ръцете, можеш да изпълняваш упражнението и с краката, сменяйки местата не само на ръцете, но и на краката.

Когато човек се избави от липса, е способен да забелязва най-необичайни страни на околния свят – някои го наричат „да виждаш историята на предметите”.

 ***

 

Това упражнение придава на ен. тяло формата на кълбо.

Застанете прави. Краката и ръцете са изпънати, като дланите са обърнати напред, палците са събрани. За да започнете да изпълнявате това упражнение, повдигнете ръцете нагоре отстрани. Когато ръцете се докоснат една-друга във връхната точка, трябва да ги отпуснете настрани и надолу, с максимален наклон на тялото напред, така че ръцете отново да се докоснат, но вече отдолу. При изпълнение на упражнението, дланите винаги са насочени по посока на движението.

Дишането в това упражнение е едновременно през носа и устата. Вдишвайте при движението на ръцете нагоре и издишвайте при движението на ръцете надолу.

Това упражнение е настройка на намерението за придаване форма на кълбо на ЕТ.


***


За човек на силата, който не гледа на света от позиция на логиката съществуват 3 позиции: позицията на смъртта, позицията на госта и позицията на сънуването.

Позицията на смъртта определя, че всяко дело трябва да се изпълнява така, все едно е последно в живота ти, в следствие на което всяко дело ще стане изпълнимо.

За да гледа човек на света от позицията на смъртта, трябва да се изкъпе в смъртта си и да прекрати движението на съзнанието си около страха от смъртта.

В позицията на смъртта вниманието на човек се намира не там, където е съзнанието му, а между съзнанието му и смъртта.

Позицията на госта определя, че ти си гост в този свят, за това у теб не съществуват привързаности към предмети и ценности от физическия свят.

За да гледа човек на света от позицията на госта, човек трябва да разруши шаблоните, закриващи енергийните му канали, да прекрати движението на съзнанието си около предметните ценности на физическия свят, а също и около деленето на всичко съществуващо на добро и лошо.

Човек, който гледа на света от позицията на гост е практически непристъпен за емоции и преживявания относно предмети във физическия свят, а живота му се превръща в увлекателна разходка на гост в чужд дом, напълнен с чужди вещи и пари, които той взима само за временно ползване. Той е свободен от фетиши и атрибути, а немногочислените шаблони използва осъзнато за това да бъде подобен на околните хора, тъй като, ако не се различава от тълпата, смъртта по-трудно ще го проследи; може да се каже, че тези шаблони стават щит срещу смъртта за него.

Позицията на госта определя отношението на човек на силата към другите хора, т.е. трябва да се отнасяш към тях също като към гости в чужд дом. Няма смисъл да се привързваш към тях или да се опитваш да ги манипулираш, макар че скритото проследяване на шаблоните в тях, може да ти помогне да проследиш шаблоните вътре в себе си. Не отказвай, ако хората те молят за помощ или търсят такава от теб. Всеки човек, който срещнеш по пътя си може да стане твой учител, даже не подозирайки за това, при това не трябва не трябва да даваш нищо в замяна на това, което ще извлечеш от тази среща. Не забравяй да правиш внимателен преглед на такива срещи.

Най-привлекателното в позицията на госта е, че тя е способна да научи човек на извисяване, тъй като чрез нея човек е способен да види границите на своята привързаност към физическия свят и да различи своя натиск върху този свят.

Когато човек започне да гледа на света от позицията на гост, той като че ли започва да се скрива в сенките на света. Другите хора не могат да опишат такъв човек.

- А как да се намираме в сенките на света?

- Много просто – трябва да престанеш да споделяш описанието на света с другите хора и със самия себе си.

Позицията на сънуването определя, че няма физически свят и свят на сънуването – света е един и неговата структура се намира вътре в твоето съзнание; освен това тя определя знанието, че човек може да се изменя и да изменя околния свят с помощта на намерението в рамките на своята лична сила.

За да гледа човек на света от позицията на сънуването, човек трябва да направи обръщане на света в собственото си съзнание и да прекрати движението на съзнанието си около своята неувереност.

Първият път се отдалечава от намерението, доколкото човек, избирайки го, обикновено се потапя в предметния свят на физическата реалност, на която той става способен да влияе посредством лакисите.

Вторият път води към намерението, но за да го избереш, трябва практически да се откажеш от общуване с лакисите, което е трудно за средния човек, трудно му е да се откаже от възможността лесно да въздейства на физическата реалност с помощта на лакисите.

Позицията на госта означава, че за теб няма ценни или безценни предмети, всеки предмет се използва без да му се придава каквото и да било значение, всички предмети са равнозначни за човек. Няма смисъл да ги пазиш, събираш или използваш за материална полза, това само отслабва и обърква човек, забавя развитието му и напълва с шаблони енергийното му тяло. Ако си се проследил, че се привързваш към някакъв предмет, незабавно се освободи от него, напр. подари го. Предметите в разбирането на човек на силата могат да бъдат полезни, помагащи му в придвижването по пътя на силата и безполезни, в които хваща своето внимание и възниква инерция на съзнанието.

Както можеш сега да разбереш, тези позиции дават възможност на човек да не зависи от нищо, да не придава значение на нищо и от нищо да не се страхува. Когато човек започне да гледа на света от всички 3 позиции, той е готов да ги обедини в една позиция – позиция на силата. Тази позиция предполага, че човек се намира в срани от всяко действие, което извършва и в същото време присъства в това действие напълно. Всяко действие се извършва с висока отговорност и отсъствие на емоции.

 

 ***

 

Още едно упражнение може да ти помогне. Трябва да го изпълняваш в будност и на сън. Състои се в това да поднесеш дланите на ръцете си на нивото на очите, да ги погледнеш, а след това да погледнеш на който и да е предмет от околния свят. След това отново да погледнеш дланите си и отново да отвърнеш поглед към предмет от околния свят и т.н


***

 

За да се преодолее инерцията на съзнанието, може да се изпълнява просто упражнение.

Събуди се една сутрин с намерение да бъдеш щастлив в настоящия момент. Застани с крака във водата и изкъпи ръцете си в земята. Погледни в слънцето и изкъпи очите и тялото си в неговата светлина. Когато направиш това с чувство на благодарност и намерение за щастие, енергийната ти структура ще се измени и може смъртта в лицето на първопричинната сила да дойде и да те приветства със знак. Самото действие не трябва да излиза от съзнанието ти, а от тялото ти.

Наблюдавай предметите, които докосва слънчевата светлина, наблюдавай предметите, които докосва земята, наблюдавай предметите, които докосва водата. Трябва да проследиш по какъв начин предметите се променят от този допир, като вниманието ти не трябва да се захваща за предметите, а да се плъзга през тях. Това упражнение ще ти помогне да „обърнеш света” в съзнанието ти.

Трябва да се научиш да гледаш на света с влюбени очи, само така ще можеш да видиш непостижимите му страни.

Насити очите си с физическия свят и отделно проследи за реакцията на тялото и съзнанието ти по време на това насищане. Тези действия, освен всичко останало ще направят сънуването ти по-подвижно.

 

От: Вадим Садовой - Смертельные сны о силе
Превод и компилация: aya

ХАОС МАГИЧЕСКА БИБЛИОТЕКА

Хаос магия:

Хаос Монашество Liber KAOS
Семинар по сигил магия. Част 1

Семинар по сигил магия. Част 2

Семинар по сигил магия. Част 3

Семинар по сигил магия. Част 4

Хаос магията - магически тероризъм

Приложение и практическа работа с  Хаосферата

Principia Chaotica

Трик за ума

Урано-варварски речник

Сигили, жезли и животът на един хаос магьосник
Изследване на практиките на Сеидр
Еклектизъм срещу Хаос Магия
Гнозис - методи за постигане
Сянката знае...пермутации при работата с двойника
Техники за развиване на енергийното тяло
Псевдономикон
Сигилион
Формулиране на намерение
Три етапа на намерение
Архетипните лабиринти
Комплекса на звяра

 

Биографии

Алистър Кроули
Остин Озман Спеър


Скандинавска митология

Тор Гръмовержец
Фрея
Нордическото световно дърво
Один
Балдар
Залезът на Боговете

Осъзнато сънуване и ОИТ:

Биохимия на осъзнатото сънуване
Liber LLL - Осъзнато сънуване
Някои жалони на сънувача
Хакери на сънуването
Тибетска йога на съня - встъпителна практика.
Проект  Lucida Momenta
Смъртоносните сънища за сила
Техники за развиване на енергийното тяло

 
OBE речник на някои термини и съкращения
ОВЕ или как да напускаме съзнателно тялото си - Етап 1
ОВЕ или как да напускаме съзнателно тялото си - Етап 2
ОВЕ или как да напускаме съзнателно тялото си - Етап 3
OBE - Техники за бързо намиране на обекти
ОВЕ - Техники за излизане от фаза

Сталкинг

Как е устроена събирателната ни точка /СТ/?
Shifting & Lifting – начинът за трансформация
Випасана for Dummies
Сталкинг в практиката на сънуване
Огледално поведение Как огледалните неврони ни позволяват да общуваме с другите


Дискордианство:

Митът за Ябълката на раздора
Що е то дискордианство?
Пътят на объркването
Какво Дискордианството не е ?
Новият IOT - Дискордиански разказ от автора на The Chaos Chronicles

Работа с елементи:


Инвокация на елементите - предварителна медитация
Инвокация на елементите
Инвокация на елемента Вода
Инвокация на елемента Въздух
Инвокация на елемента Земя
Инвокация на елемента Огън


Йоруба култове

Произход на популярните религиозни култове в Бразилия
Лоа във вуду магията
Жу-жу
Ве-Ве
Вуду кукли - направа и използване
Дамбала
Отвари

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Illuminates of Thanateros:

IOT България
IOT Северна Америка
IOT Австрия
IOT Австралия
IOT Великобритания
IOT Бразилия
IOT Германия
IOT Швейцария

Саитове за Хаос Магия:

ChaosMagazin (на немски)
The Autonomatrix

Thanateros.org
Страница на Фил Хайн

In Chaos!

Chaos Matrix

Страница на fra.717

Boudicca's Bard

Chaostatic.com

Ordered Chaos
Spiralnature Thee

Temple of Psychick Youth

Arcanorium College

Блог на Дейв Лий

Baphomet
Austin Osman Spare
IOT’s Ouranian Barbaric Online Dicitionary
An Interview With Peter J. Carroll
An Interview with Peter Mastin
Страницата на Питър Карол

Дискордианство

Discordian.com
23 Apples of Eris
Summa Discordia
Principia Discordia Forum
Eris
Official Erisian Klock Measure
The Principia Discordia
Discordianism
Discordian and Erisian Oline Resources
PrincipiaDiscordia.com
Apocrypha Discordia
ErisWerks.org
Pages from the Book of Life

Магически библиотеки:

Hermetic.com
Sacred Texts
Arcane Archive

Магически библиотеки с
раздел за Хаос магия:

Eight of Wands
Chaos Magic: Encyclopedia
 
Phil Hine: E- books

Sacred Texts: Chaos Magic

Chaos Spells from the AutonomatriX

Chaos Matrix

Occult Underground

Real Magick

The Arcane Archive

Chaoism and Chaos Magick

LibraryThing

Sigils, Servitors, Egregores, and Godforms

Осъзнато сънуване и ОИТ:

Хакери на сънища - форум
Хакери на сънища - лаборатория
Целостность
Dream hackers: forum
Хакерос: материали
SecondAttention.org
The Monroe Institute
OBE Research Foundation
Michael Raduga: School of OBE Travel
Lucidology.com
Lucidity.com
DreamPush.com
Tibetan Dream Yoga Part 1
Tibetan Dream Yoga Part 2
Dream Yoga

Трансперсонална псохология

Transpersonal.hit.bg
Българска асоциация по трансперсонална психология
Холотропна психотерапия
Holos-bg.com

Кастанеда и нагуализъм:

Клиъргрийн БГ
Cleargreen.com
Тенсегрити групи в България
Energia-info.ru
Nagualist.com
The Four Winds
Castaneda.start.bg
Nagual.net
Carlos Castaneda
Анти – Кастанеда
AlchemyLab.com

Руни:

Рунна гилдия
Runaraven.com
Sunnyway.com
Runic Alphabet/ Futhark
Tarahill.com

Crystalinks.com

Arild-hauge.com

Runemaker.com
Runesecrets.com

Блог на Едред Торсън


Сатанизъм:

Temple of Set
Temple of Set: FAQ on Satanism
NineAngles Info
Order of Nine Angles
Joy of Satan
Church of Satan
Broderhood of Satan
Satanic Network
SpiritualSatanist.com
TheisticSatanism.com
Black Goat Cabal

Демонология:

Demonic Bible
EsotericArchives.com: Goetia

Goetia Magick
The Lesser Key of Solomon
Demonolatry
DeliriumsRealm: Goetia
DeliriumsRealm: Demon List
JOS: Demons, the Gods of Hell
The 72 Goetia Spirits
Sacred-texts.com: Goetia article
Demonology Guide

Таро

Колелото на съдбата (на руски)
Галерия Таро
Taroteca
InterTarot Gallery
Albideuter.de
Arcana XV

Енохова магия:

Enochian Magic
Sacred-texts.com: Enochia
Sacred- texts.com Norton’s Imperium
Hermetic.com: John Dee
Hermetic.com: Enochia
DonaldTyson.com
GD: Enochian
Enochian Handbook
Enochian Books

Телема:

Thelema.org
SanctuaryOfThoth.com
Thelemic Golden Down
OTO
Hermetic Order of the Golden Dawn
Magickal Library

Kenneth Grant and the Merovingian mythos
Kenneth Grant “Aie Memory” by Ian Fries
The Sword Of Horus
Kenneth Grant Gallery
666books.com
Kenneth Grant and Typhonian OTO

Теургия:

Theurgia Goetia
Аlchemywebsite.com
Theurgia or On the Mysteries of Egypt
The Art Theurgia Goetia
Abramelin The Mage
Sacred-Texts.com: Sacred Magic of Abramelin

Египетска магия:

Modern Egyptian Ritual Magick
Temple of Set
The Egyptian Mystical Rites
Scholl of Ancient Egyptian Religion & Magic

Чернокнижие

Русское Чернокнижие
Черная Магия

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ Copyright © 2009 Colors of Magic