Хаос магията - магически тероризъм

 Автор:by Peter J. Carroll

Практикуването на магия e насочено към създаването на промяна в съзвучие с волята на мага. Тази промяна може да варира от изпълняването на прости желания, като например създаването на идеални условия за намиране на работа, до достигане на висшите метафизически сфери, като например общуването с ангелски същества при Джон Дий. Хаос магията, най-новото допълнение към Церемониалната Магическа Традиция, е иновативно и обезпокоително мощно средство за реализация на Магическото Намерение.

Хаос Магията произлиза от работата на Остин Осман Спеър и Питър Карол през първата и третата четвърт на 20 век. И двамата магьосници агресивно се обявяват против сложните магически техники и предлагат магически системи, които включват в себе си еклектичното и модерното. Двамата презират традиционната магия като ненужно усложнена, дискриминираща и немощна. Спеър, бидейки художник, е бил силно повлиян от други художници-магьосници като Уилям Блейк, също така и от относително новата област на психиатрията, в частност от работата на Юнг и Фройд върху подсъзнателното. Спеър набляга върху интеграцията на магическото изкуство във всички области на живота, и е невъзможно например да се направи разлика между неговите картини и магията му. Рисунките на Спеър са заклинания и магии. За разлика от него, Карол се насочва към научните теории и по-специално Теорията за Хаоса, еднакво повлиян от възможностите на словото и магическите инструменти като средство за откриване и въздействие върху субатомните взаимодействия на квантово ниво.

В по-общи линии Хаос магията използва теориите на Жак Дерида, някои области от Минимализма и работата на Джон Дий и хумора на Дада, за да създаде ритуално пространство за магическа дейност. Да се погледне на Хаос магията като реформация на традиционната магия би било неточно. Хаос магията е нещо ново, средство да се разградят общоприети вярвания, да се освободи енергията затворена от тези вярвания, и радикално да се измени потока на тази свежа енергия. Хаос магията е нападение срещу обикновените вериги от убеждения, атака срещу статуса на ума, партизанска война срещу мислите в ума.

Хаос магията се фокусира върху механизма на вярата и убежденията, и предполага че те, а не техния обект, са критичен елемент в магията. Хаос магьосниците ще възприемат или ще опровергават убежденията си както намерят за добре, за успешно провеждане на магическия акт. Тази ориентация ще постави на изпитание адаптивността на индивида и ще я издигне в първостепенно качество и ще приветства промяната като истинска рефлекция на истинската природа на реалността. Тя може да бъде екстремно дестабилизираща за индивиди чиято чувствителност към собствената индивидуалност изисква вселената да бъде разглеждана като подредено и изпълнено със смисъл място. Хаос магията изрично отхвърля възможността за вечна почивка, за вечен ред. Тя разглежда вселената като феномен, чиято сложност надхвърля възможностите на нормалната човешка психология за разбиране. Хаос магьосниците ще се съгласят че вселената е в такова състояние на извиране на както изглежда случайно движение, което само лукатушни техники като тези на Хаос магията могат да заобиколят съзнателния ум и да имат шанс да създадат промяна в съзвучие с волята.

Хаос магията е само-анихилираща се, възприемаща мундалността с лудата мъдрост на Нуингмапа школата на Тибетския Будизъм, монасите от Дзен Будизма, и теоретичните структури на Нагарджуна и Мадхиамака школата на Будизма. Една от двете централни сутри на Мадхиамака е Праджна Парамита, сутра чието название в свободен превод гласи "Отвъд отвъд, където лежи пробуждането" и чиито структури, в които формата и пустотата (Хаоса и Реда) са идентични помежду си, прилича на съвременните хаос ритуали. Основателят на Нуингмапа школата на Тибетския Будизъм е вълшебникът буда Падмасамбхажа и някои от ритуалите му( като гробищните ритуали на Ход ) са силно забележими и в практиката на Хаос магията при използването на Старите божества от Некрономиконът. Коаните от Дзен будизма са предназначени да предизвикат късо съединение в дискурсивния ум и да доведат до състояние на ума близко до желаното от Хаос магьосниците.

Хаос магията може да се разгледа като психологическо допълнение към магическите ритуали. Подобна на системата на Станиславски, ритуалната система на Хаос магията подпомага блокирането на съзнателния ум и генерира състояние на съзнанието известно като гнозис, състояние на ума при което защитите на дискурсивния ум са отхвърлени и магическото намерение може да бъде запратено в Абсолюта, към квантовия поток на вселената. Хаос магьосниците целят да забравят своята индивидуалност, за да постигнат своята воля, да променят вселената като цел на магическия акт. Използват се различни пози на тялото, ритуали, звуци, визуализация, условните рефлексии на сетивата, медитация, и генериране на емоционални състояния като гняв, страх, отвращение, скука или отчаяние. Всеки метод, който създава моментно състояние на гнозис е определен като приемлив. Други любими техники включват секс, болка и объркване. Хаос магьосниците използват сигили (магически намерения които са трансформирани в символни структури), ритуали от всякакъв източник, езотеричната и популярната култура,за да оформят магическото пространство на гнозиса.

Хаос магията не вижда различията и отрича дуализма. Вкоренена в квантовия поток и знаеща че идеите не са реалността (макар че могат да окажат влияние на възприемането й) Хаос магията не прави разлика между Бяла, Сива и Черна магия, между добро и зло, между погрешно и вярно. Като следствие от това Хаос магията може би не е за тези, които са твърде въвлечени в обществения морал и етичен кодекс. Всъщност ако бъдат принудени повечето Хаос магьосници ще се определят като черни, но като определение на магията, че тя се занимава с това, което е скрито, или в тъмнина и затова черно. Хаос магията не е за докачливите, нито за тези които имат твърда представа за етиката, нито за тези които са обсебени от установяването на твърд социален ред. Церемониалната магия и Уика предоставят достатъчно възможности за интегриране на обществото и магията. Хаос магията се концентрира върху техники, които работят, ритуали с мощни ефекти, които създават директни промени в съзвучие с волята на магьосника, ритуали които могат да се проверят и повторят, ритуали които оказват влияние в най-дълбоката същност на Хаос практикуващите, понякога по катастрофални начини, ритуали които не отсъждат какво е добро и лошо, и поради това не са съмнителни.

Тези които са заинтересувани от практиката на Хаос магията се предупреждават че Хаос магията може да бъде силно дестабилизираща. Тъй като е предназначена да разрушава убежденията нежно кътаните мнения, историите които разказваме сами на себе си, за да се предпазим, ще бъдат разрушени и разложени. Освен ако волята на магьосника не е да захвърли тези стари идеи, да позволи на оковите на личната идентификация да паднат, нормалните резултати от магическите действия могат да бъдат хаотични. Драматични промени в живота са сред нормалните резултати от ритуалите. В основата си Хаос магията не е в откриването на личната Истинска Воля, не е в комуникацията с Майката Богиня, или в работата с някакви демони, а в директното, поразяващо разбиране на Хаос потока, квантовия поток на една нечовешка вселена. Затова и Хаос магията е магически тероризъм.

Нищо вярно -- Всичко позволено

ХАОС МАГИЧЕСКА БИБЛИОТЕКА

Хаос магия:

Хаос Монашество Liber KAOS
Семинар по сигил магия. Част 1

Семинар по сигил магия. Част 2

Семинар по сигил магия. Част 3

Семинар по сигил магия. Част 4

Хаос магията - магически тероризъм

Приложение и практическа работа с  Хаосферата

Principia Chaotica

Трик за ума

Урано-варварски речник

Сигили, жезли и животът на един хаос магьосник
Изследване на практиките на Сеидр
Еклектизъм срещу Хаос Магия
Гнозис - методи за постигане
Сянката знае...пермутации при работата с двойника
Техники за развиване на енергийното тяло
Псевдономикон
Сигилион
Формулиране на намерение
Три етапа на намерение
Архетипните лабиринти
Комплекса на звяра

 

Биографии

Алистър Кроули
Остин Озман Спеър


Скандинавска митология

Тор Гръмовержец
Фрея
Нордическото световно дърво
Один
Балдар
Залезът на Боговете

Осъзнато сънуване и ОИТ:

Биохимия на осъзнатото сънуване
Liber LLL - Осъзнато сънуване
Някои жалони на сънувача
Хакери на сънуването
Тибетска йога на съня - встъпителна практика.
Проект  Lucida Momenta
Смъртоносните сънища за сила
Техники за развиване на енергийното тяло

 
OBE речник на някои термини и съкращения
ОВЕ или как да напускаме съзнателно тялото си - Етап 1
ОВЕ или как да напускаме съзнателно тялото си - Етап 2
ОВЕ или как да напускаме съзнателно тялото си - Етап 3
OBE - Техники за бързо намиране на обекти
ОВЕ - Техники за излизане от фаза

Сталкинг

Как е устроена събирателната ни точка /СТ/?
Shifting & Lifting – начинът за трансформация
Випасана for Dummies
Сталкинг в практиката на сънуване
Огледално поведение Как огледалните неврони ни позволяват да общуваме с другите


Дискордианство:

Митът за Ябълката на раздора
Що е то дискордианство?
Пътят на объркването
Какво Дискордианството не е ?
Новият IOT - Дискордиански разказ от автора на The Chaos Chronicles

Работа с елементи:


Инвокация на елементите - предварителна медитация
Инвокация на елементите
Инвокация на елемента Вода
Инвокация на елемента Въздух
Инвокация на елемента Земя
Инвокация на елемента Огън


Йоруба култове

Произход на популярните религиозни култове в Бразилия
Лоа във вуду магията
Жу-жу
Ве-Ве
Вуду кукли - направа и използване
Дамбала
Отвари

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Illuminates of Thanateros:

IOT България
IOT Северна Америка
IOT Австрия
IOT Австралия
IOT Великобритания
IOT Бразилия
IOT Германия
IOT Швейцария

Саитове за Хаос Магия:

ChaosMagazin (на немски)
The Autonomatrix

Thanateros.org
Страница на Фил Хайн

In Chaos!

Chaos Matrix

Страница на fra.717

Boudicca's Bard

Chaostatic.com

Ordered Chaos
Spiralnature Thee

Temple of Psychick Youth

Arcanorium College

Блог на Дейв Лий

Baphomet
Austin Osman Spare
IOT’s Ouranian Barbaric Online Dicitionary
An Interview With Peter J. Carroll
An Interview with Peter Mastin
Страницата на Питър Карол

Дискордианство

Discordian.com
23 Apples of Eris
Summa Discordia
Principia Discordia Forum
Eris
Official Erisian Klock Measure
The Principia Discordia
Discordianism
Discordian and Erisian Oline Resources
PrincipiaDiscordia.com
Apocrypha Discordia
ErisWerks.org
Pages from the Book of Life

Магически библиотеки:

Hermetic.com
Sacred Texts
Arcane Archive

Магически библиотеки с
раздел за Хаос магия:

Eight of Wands
Chaos Magic: Encyclopedia
 
Phil Hine: E- books

Sacred Texts: Chaos Magic

Chaos Spells from the AutonomatriX

Chaos Matrix

Occult Underground

Real Magick

The Arcane Archive

Chaoism and Chaos Magick

LibraryThing

Sigils, Servitors, Egregores, and Godforms

Осъзнато сънуване и ОИТ:

Хакери на сънища - форум
Хакери на сънища - лаборатория
Целостность
Dream hackers: forum
Хакерос: материали
SecondAttention.org
The Monroe Institute
OBE Research Foundation
Michael Raduga: School of OBE Travel
Lucidology.com
Lucidity.com
DreamPush.com
Tibetan Dream Yoga Part 1
Tibetan Dream Yoga Part 2
Dream Yoga

Трансперсонална псохология

Transpersonal.hit.bg
Българска асоциация по трансперсонална психология
Холотропна психотерапия
Holos-bg.com

Кастанеда и нагуализъм:

Клиъргрийн БГ
Cleargreen.com
Тенсегрити групи в България
Energia-info.ru
Nagualist.com
The Four Winds
Castaneda.start.bg
Nagual.net
Carlos Castaneda
Анти – Кастанеда
AlchemyLab.com

Руни:

Рунна гилдия
Runaraven.com
Sunnyway.com
Runic Alphabet/ Futhark
Tarahill.com

Crystalinks.com

Arild-hauge.com

Runemaker.com
Runesecrets.com

Блог на Едред Торсън


Сатанизъм:

Temple of Set
Temple of Set: FAQ on Satanism
NineAngles Info
Order of Nine Angles
Joy of Satan
Church of Satan
Broderhood of Satan
Satanic Network
SpiritualSatanist.com
TheisticSatanism.com
Black Goat Cabal

Демонология:

Demonic Bible
EsotericArchives.com: Goetia

Goetia Magick
The Lesser Key of Solomon
Demonolatry
DeliriumsRealm: Goetia
DeliriumsRealm: Demon List
JOS: Demons, the Gods of Hell
The 72 Goetia Spirits
Sacred-texts.com: Goetia article
Demonology Guide

Таро

Колелото на съдбата (на руски)
Галерия Таро
Taroteca
InterTarot Gallery
Albideuter.de
Arcana XV

Енохова магия:

Enochian Magic
Sacred-texts.com: Enochia
Sacred- texts.com Norton’s Imperium
Hermetic.com: John Dee
Hermetic.com: Enochia
DonaldTyson.com
GD: Enochian
Enochian Handbook
Enochian Books

Телема:

Thelema.org
SanctuaryOfThoth.com
Thelemic Golden Down
OTO
Hermetic Order of the Golden Dawn
Magickal Library

Kenneth Grant and the Merovingian mythos
Kenneth Grant “Aie Memory” by Ian Fries
The Sword Of Horus
Kenneth Grant Gallery
666books.com
Kenneth Grant and Typhonian OTO

Теургия:

Theurgia Goetia
Аlchemywebsite.com
Theurgia or On the Mysteries of Egypt
The Art Theurgia Goetia
Abramelin The Mage
Sacred-Texts.com: Sacred Magic of Abramelin

Египетска магия:

Modern Egyptian Ritual Magick
Temple of Set
The Egyptian Mystical Rites
Scholl of Ancient Egyptian Religion & Magic

Чернокнижие

Русское Чернокнижие
Черная Магия

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ Copyright © 2009 Colors of Magic