Хаос Монашество Liber KAOS

Автор:Peter J. Carroll 

Членовете на Пакта могат да решат по всяко време да следват задълженията на Монаси и Монахини на Хаоса, докато им харесва. Тези задължения се явяват под три форми: малките, големите и извънредните Тяхното предназначение е да съживят и подсилят посветеността на Великото Дело на Магията. Задълженията на Монах или Монахиня на Хаоса не бива да се поемат за период, по-малък от една седмица. Максимално времетраене няма, но когато задълженията са поети за неопределен период, те трябва да се прекратят в един по-късен момент по някакъв определен начин, а не да се изоставят постепенно. Хаоистките монаси и монахини може да са постоянно странстващи и ако манастира не е определен по избор, той се определя въображаемо като цялата планета, макар че някой форми на уединение мигат да улеснят по-строгите задължения. Дадените тук задължения трябва да се считат за минимум, към който може да се прибавят и допълнителни такива по желание. За да поеме задълженията на Монах или Монахиня, кандидатът дава клетва пред един жезъл, посветен на магията, който после се носи през целия период на задълженията. Жезълът не трябва да е по-малък от бастун и макар че може да е е оставя в стая или сграда, в която Монаха или Монахинята е отседнала, той трябва винаги да е подръка и да се носи от място на място. 0бщата форма на клетвата и задълженията е следната:

"Аз, Soror, Frater ......... решавам да спазвам Малкитe / Гoлeмнте / Извънредните задължения на Монахиня / Монах на Хаоса, от сега нататък, за период от ....... , докогато ми хареса, като заявявам че ще:… /тук се изброява избраната поредица задължения плюс всякакви лични допълнения/

МАЛКИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 1. Носи магически жезъл през цялото време.
 2. Изпълнявай прогонващ ритуал след всяко ставане и преди всяко лягане 
 3. Води пълен/изчерпателен/ дневник на сънищата си. 
 4. Изпълнявай един пълен магически ритуал всеки ден. 
 5. Посвещавай всеки сексуален гнозис на Магията.

ГОЛЕМИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 1. Спазвай петте Малки Задължения.
 2. Изпълнявай втори пълен магически ритуал всеки ден.
 3. Визуализирай Сигила на Хаоса поне веднъж на всеки буден час.

ИЗВЪНРЕДНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 1. Спазвай седемте Малки и Големи Задължения.
 2. Изпълнявай трети пълен магически ритуал всеки ден.
 3. Визуализирай Сигила на Хаоса поне веднъж на всеки час.

ПОЯСНЕНИЯ И ЗАБЕЛЕЖКИ

Всекидневните пълни магически ритуали могат например да се състоят от някоя Меса на Хаоса или някой друг акт на евокация, гадаене, омагъосване, инвокация или илюминация с подобно времетраене.

Като посвещава всеки сексуален гнозис на магията, монахът или монахинята потвърждава, че всеки сексуален акт, извършен през периода на задълженията ще се използва за гадаене или инвокация или за подобна магическа цел. Ежечасната визуализация на Сигила на Хаоса може да се улесни, като се използва сигнализиращ часовник, а един мощен будилник също може да е от полза за нощните визуализации на Извънредните Задължения. Голямото неудобство на носенето на магически жезъл служи за увеличаване на бдителността и постоянно напомняне за спазването на другите задължения. То също служи като отличителен знак за службата и другите членове на Пакта би трябвало да оказват на монаха или монахинята всякаква помощ от каквато биха могли да се нуждаят, когато е възможно. Ако работата не върви добре и задълженията до голяма степен не се спазват, тогава жезъла би трябвало да се унищожи. Ако работата протича задоволително, тогава жезъла би трябвало да се запази като вещ на силата. Обикновено върху жезъла се издялва регистър на изпълнените задължения. По такъв начин 127 означения показват Малките Задължения за двадесет и седем дни, ЗЗЗ - Извънредните Задължения за тридесет и три дни. Пактът се опитва да осигури визуализирането на Сигила на Хаоса всеки час някъде по земята.
 
ПЪТУВАНЕ НА ХАОСА

Едно упражнение за магическия пентакъл
допълнение към Джихада и Монашеството на Хаоса

Всяка продължителност от време е подходяща за изпълнението на това упражнение, като се препоръчва минимум една седмица. По време на него, индивидът се отправя на пътуване към Хаоса и нарича себе си "поклонник на Хаоса". Може да бъде избрана една от следните степени на поклонението - Малка, Голяма и Екстремна. Пътуването е лично преживяване и за него не трябва да се говори по време на изпълнението му. Целите на индивида при Пътуването към Хаоса са следните:

 1. да се отправи на пътешествие към/за Хаоса.
 2. да засили силата на Тишината.
 3. като упражнение за религиозна смиреност, като тази идея трябва да бъде осмяна след като Ексурзията завърши.
 4. да упражни силата на фанатичната вяра.
 5. да създаде Раждането на Хаоса, и да го приведе в действие.

Малкото Пътуване

 1. носи магическия пентакъл със себе си през цялото време
 2. посвещавай всеки сексуален акт на Раждането на Хаоса
 3. изпълнявай Ритуала на Пътуването веднъж на ден
 4. посвещавай 10 минути на ден на мълчаливо бдение, изпълнено в някаква поза на смирение

Голямото Пътуване

 1. изпълнявай всяка стъпка от Малкото Пътуване
 2. отиди пеша до избрано място, където можеш да се усамотиш
 3. в това усамотено място посвещавай 10 минути на мълчание отново в поза на смирение
 4. след това рецитирай молитва към Хаоса
 5. свързвай с Хаоса всяко нещо, което видиш на пътуването си към личното място

Екстремното Пътуване

 1. изпълнявай всяка стъпка от Голямото Пътуване (което включва и Малкото)
 2. прекъсвай съня си през нощта, за да изпълниш Ритуала на Пътуването втори път
 3. повтарай още веднъж стъпки от 2 до 5 от Голямото пътуване и увеличи времето за Тишина от 10 на 15 минути

Мястото за усамотение трябва да бъде достатъчно отдалечено, за да прави впечатление на поклонника. Личната молитва към Хаоса може да бъде различна за всеки ритуал, може също да се използва и посочената по-долу. Поза на смирение е всяка поза, в която поклонникът чувства, че се моли пред Хаоса. При посвещаването на всеки сексуален акт на Хаоса, индивидът затвърждава активния елемент на Хаоса, разпръсквайки го из света. След като Пътуването бъде завършено, пентакълът се задържа като магическо оръжие и Пътуването се записва върху него. (със сигил или число; Малкото пътуване - 100 + броя на дните, Голямото - 200 + броя на дните, Екстремното - 300 + броя на дните) Ако Пътуването е неуспешно, пентакълът се унищожава.

Молитвата към Хаоса
О, Хаос
Празнотата, от която всичко извира,
Аз се смирявам пред твоето Ужасяващо Величие.
О, Велики Хаос
Ти причиняваш Нищо да е Вярно
и Всичко Позволено.
О, Велики Господстващи Майко и Татко на Всичко,
Аз предавам себе си като Твой смирен слуга.
О, Велико Безформие,
От което Всичко започва,
Ти съществуваш и Земята се усмихва.
Ритуал на Пътуването

Магьосникът приготвя алтар, чиято височина може да достигне когато коленичи (около 30-40 см). Алтарът е покрит с цветовете на Земята и върху него се поставят Дискът. Тъмно зелени свещи се палят по време на ритуала и миризми свързани със Земята се изгарят (напр. Валериан и Кедър). Магът по възможност носи кафява роба.
Ритуалът започва с кратка молитва

Аз не върша нищо освен себе си
Аз извършвам истината
нищо не погубва истината
и аз не върша нищо
освен себе си
Нищо не е Вярно
Всичко е Позволено
Нещо е Материално.

 1. Магът коленичи пред олтара и изпъва ръце в положение на даване.
 2. Скланя глава като че ли умолява някое божество да приеме дара му. Магът утвърждава "Когато давам, давам на себе си"
 3. Магът става и взима дискът от олтара - "Когато взимам, взимам от себе си".
 4. Притиска нежно диска към гърдите си - "Вселената е във ръцете ми, изтъкана от земя"
 5. Изпъва ръце рязко като че ли отблъсква нещо - "GRIBCAV" - раждането на Хаоса, след това като слага дискът обратно на олтара - "NIOTACH" - действие
 6. Застава отново на колене и извиква "Аз съм смирен слуга на Хаоса"
 7. Ритуалът завършва с истеричен смях, който рязко спира, като че ли сте се хванали, че изричате някакво ужасно богохулство. При последния Ритуал на Пътуването, при завършване на цялата серия, смехът не се прекратява, а се обръща срещу идеята да бъдеш смирен слуга на нещо.


ПРИЧАСТИЕ НА ХАОСА

Едно упражнение за Чашата
допълнение към Джихада и Монашеството на Хаоса

Упражнението на Чашата се препоръчва да се прави минимум една седмица. по време на неговото изпълнение индивидът приема себе си за вместлище на Хаоса (съд на Хаоса).

целите на Причастието са:

 1. да се постигне емоционална хармония с Хаоса
 2. магът да се превърне в активен приемник на Хаоса
 3. да се засилят магическите емоции и усещанете за магия
 4. едно упражнение в емоционален фанатизъм

Малкото Причастие

 1. посвещавай всеки сексуален акт на концепцията за Хаоса
 2. носи магическата чаша по всяко време
 3. опитай се да предизвикваш при всяко заспиване сън, при които се извършва магически акт
 4. записвай подробно сънищата си
 5. зареждай един сигил всеки ден (с техники свързани с емоциите)

Голямото Причастие

 1. всяка от по-горните стъпки
 2. зареждай всеки ден втори сигил
 3. прави магически елексир всеки ден

Екстремното Причастие

 1. включва всички по-горни стъпки
 2. всяка нощ прекъсвай съня си и зареждай трети сигил
 3. приготвяй втори магически елексир

Индивидът приема да бъде вместилище на Хаоса, тоест позволява на Неназоваемото да живее чрез него и да го притегля към себе си. Посвещаването на всеки сексуален акт на Хаоса позволява да се разбере по-добре жизнената енергия, която тече през всичко съществуващо, а също така и по-свободен достъп до собствената енергия. Магическият акт по време на сън може да включва всичко от Инвокация до Предсказание. Ако магът среща трудности при изпълнението на тази част, той не трябва да приема това като неуспех на цялото упражнение, а просто да прави това, което му е възможно на този етап. При използването на емоциите при зареждане на сигили трябва по възможност да се използва целия спектър от чувства и състояния.

При неуспех на упражнението Чашата се разрушава.

След успешно завършване на Причастието запис на продължителността се прави по същата система както при Поклонението и Чашата се използва за по- нататъшна магическа работа.

ХАОС МАГИЧЕСКА БИБЛИОТЕКА

Хаос магия:

Хаос Монашество Liber KAOS
Семинар по сигил магия. Част 1

Семинар по сигил магия. Част 2

Семинар по сигил магия. Част 3

Семинар по сигил магия. Част 4

Хаос магията - магически тероризъм

Приложение и практическа работа с  Хаосферата

Principia Chaotica

Трик за ума

Урано-варварски речник

Сигили, жезли и животът на един хаос магьосник
Изследване на практиките на Сеидр
Еклектизъм срещу Хаос Магия
Гнозис - методи за постигане
Сянката знае...пермутации при работата с двойника
Техники за развиване на енергийното тяло
Псевдономикон
Сигилион
Формулиране на намерение
Три етапа на намерение
Архетипните лабиринти
Комплекса на звяра

 

Биографии

Алистър Кроули
Остин Озман Спеър


Скандинавска митология

Тор Гръмовержец
Фрея
Нордическото световно дърво
Один
Балдар
Залезът на Боговете

Осъзнато сънуване и ОИТ:

Биохимия на осъзнатото сънуване
Liber LLL - Осъзнато сънуване
Някои жалони на сънувача
Хакери на сънуването
Тибетска йога на съня - встъпителна практика.
Проект  Lucida Momenta
Смъртоносните сънища за сила
Техники за развиване на енергийното тяло

 
OBE речник на някои термини и съкращения
ОВЕ или как да напускаме съзнателно тялото си - Етап 1
ОВЕ или как да напускаме съзнателно тялото си - Етап 2
ОВЕ или как да напускаме съзнателно тялото си - Етап 3
OBE - Техники за бързо намиране на обекти
ОВЕ - Техники за излизане от фаза

Сталкинг

Как е устроена събирателната ни точка /СТ/?
Shifting & Lifting – начинът за трансформация
Випасана for Dummies
Сталкинг в практиката на сънуване
Огледално поведение Как огледалните неврони ни позволяват да общуваме с другите


Дискордианство:

Митът за Ябълката на раздора
Що е то дискордианство?
Пътят на объркването
Какво Дискордианството не е ?
Новият IOT - Дискордиански разказ от автора на The Chaos Chronicles

Работа с елементи:


Инвокация на елементите - предварителна медитация
Инвокация на елементите
Инвокация на елемента Вода
Инвокация на елемента Въздух
Инвокация на елемента Земя
Инвокация на елемента Огън


Йоруба култове

Произход на популярните религиозни култове в Бразилия
Лоа във вуду магията
Жу-жу
Ве-Ве
Вуду кукли - направа и използване
Дамбала
Отвари

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Illuminates of Thanateros:

IOT България
IOT Северна Америка
IOT Австрия
IOT Австралия
IOT Великобритания
IOT Бразилия
IOT Германия
IOT Швейцария

Саитове за Хаос Магия:

ChaosMagazin (на немски)
The Autonomatrix

Thanateros.org
Страница на Фил Хайн

In Chaos!

Chaos Matrix

Страница на fra.717

Boudicca's Bard

Chaostatic.com

Ordered Chaos
Spiralnature Thee

Temple of Psychick Youth

Arcanorium College

Блог на Дейв Лий

Baphomet
Austin Osman Spare
IOT’s Ouranian Barbaric Online Dicitionary
An Interview With Peter J. Carroll
An Interview with Peter Mastin
Страницата на Питър Карол

Дискордианство

Discordian.com
23 Apples of Eris
Summa Discordia
Principia Discordia Forum
Eris
Official Erisian Klock Measure
The Principia Discordia
Discordianism
Discordian and Erisian Oline Resources
PrincipiaDiscordia.com
Apocrypha Discordia
ErisWerks.org
Pages from the Book of Life

Магически библиотеки:

Hermetic.com
Sacred Texts
Arcane Archive

Магически библиотеки с
раздел за Хаос магия:

Eight of Wands
Chaos Magic: Encyclopedia
 
Phil Hine: E- books

Sacred Texts: Chaos Magic

Chaos Spells from the AutonomatriX

Chaos Matrix

Occult Underground

Real Magick

The Arcane Archive

Chaoism and Chaos Magick

LibraryThing

Sigils, Servitors, Egregores, and Godforms

Осъзнато сънуване и ОИТ:

Хакери на сънища - форум
Хакери на сънища - лаборатория
Целостность
Dream hackers: forum
Хакерос: материали
SecondAttention.org
The Monroe Institute
OBE Research Foundation
Michael Raduga: School of OBE Travel
Lucidology.com
Lucidity.com
DreamPush.com
Tibetan Dream Yoga Part 1
Tibetan Dream Yoga Part 2
Dream Yoga

Трансперсонална псохология

Transpersonal.hit.bg
Българска асоциация по трансперсонална психология
Холотропна психотерапия
Holos-bg.com

Кастанеда и нагуализъм:

Клиъргрийн БГ
Cleargreen.com
Тенсегрити групи в България
Energia-info.ru
Nagualist.com
The Four Winds
Castaneda.start.bg
Nagual.net
Carlos Castaneda
Анти – Кастанеда
AlchemyLab.com

Руни:

Рунна гилдия
Runaraven.com
Sunnyway.com
Runic Alphabet/ Futhark
Tarahill.com

Crystalinks.com

Arild-hauge.com

Runemaker.com
Runesecrets.com

Блог на Едред Торсън


Сатанизъм:

Temple of Set
Temple of Set: FAQ on Satanism
NineAngles Info
Order of Nine Angles
Joy of Satan
Church of Satan
Broderhood of Satan
Satanic Network
SpiritualSatanist.com
TheisticSatanism.com
Black Goat Cabal

Демонология:

Demonic Bible
EsotericArchives.com: Goetia

Goetia Magick
The Lesser Key of Solomon
Demonolatry
DeliriumsRealm: Goetia
DeliriumsRealm: Demon List
JOS: Demons, the Gods of Hell
The 72 Goetia Spirits
Sacred-texts.com: Goetia article
Demonology Guide

Таро

Колелото на съдбата (на руски)
Галерия Таро
Taroteca
InterTarot Gallery
Albideuter.de
Arcana XV

Енохова магия:

Enochian Magic
Sacred-texts.com: Enochia
Sacred- texts.com Norton’s Imperium
Hermetic.com: John Dee
Hermetic.com: Enochia
DonaldTyson.com
GD: Enochian
Enochian Handbook
Enochian Books

Телема:

Thelema.org
SanctuaryOfThoth.com
Thelemic Golden Down
OTO
Hermetic Order of the Golden Dawn
Magickal Library

Kenneth Grant and the Merovingian mythos
Kenneth Grant “Aie Memory” by Ian Fries
The Sword Of Horus
Kenneth Grant Gallery
666books.com
Kenneth Grant and Typhonian OTO

Теургия:

Theurgia Goetia
Аlchemywebsite.com
Theurgia or On the Mysteries of Egypt
The Art Theurgia Goetia
Abramelin The Mage
Sacred-Texts.com: Sacred Magic of Abramelin

Египетска магия:

Modern Egyptian Ritual Magick
Temple of Set
The Egyptian Mystical Rites
Scholl of Ancient Egyptian Religion & Magic

Чернокнижие

Русское Чернокнижие
Черная Магия

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ Copyright © 2009 Colors of Magic