OBE речник на някои термини и съкращения

 изпратен от: aya


ИСС/Altered States of Consciousness - изменени състояния на съзнанието извън бодърстването, като: сън, хипноза, медитация, халюциниране, ИТ

ИТ - излизане от тялото (още: ОИТ - опитност извън тялото); = AP (Astral Projection); обикновено се използват като синоними, въпреки че това не е съвсем точно - някои от проекциите са етерни, а не астрални

RTZ (Real Time Zone) - нефизическа зона, която е относително точно eнергийно копие на физическото

Място 1 (Тук Сега) - материалният свят, който ни се представя посредством нашите физически сетива

Място 2 - нематериална среда, нямаща свой аналог във физическото; времето в нея не съществува

Билокация - усещане за присъствие на съзнанието на две места едновременно

Роут - Мисловно кълбо (в неразгърнат вид)

НВК - Невербална комуникация/NVC - Nonverbal Communication - Несловесно общуване; много по-широк термин от "телепатия"

НФР - нефизическа реалност

Айдент - Мислено име или "адрес", енергиен модел на обект

Фокуси на възприятие (извън физическото) - 3, 10, 12, 15, 21, 23, 24, 25, 26, 27

ЧВПИ - Човешка време-пространствена илюзия

Изключване/Black-out - неволево преходно състояние между будното състояние и ИТ на попадане в "чернота" и изключване на сетивата

aw/as line (awake/asleep line) - граница между съня и будното състояние

Сънна парализа/Sleep Paralysis - състояние на временна парализа на физическото тяло непосредствено след събуждане или, по-рядко, непосредствено преди заспиване

Аинг - термин, използван от Михаил Радуга, за ИТ-практиката

Фаза - термин, използван от Михаил Радуга за обозначаване на състоянието извън тялото

Вибрации - особени усещания, възникващи във фазата, и най-често сравнявани с преминаващ през тялото силен ток; не причиняват болка и вреда

Ритрийвъл/Retrieval - спасителна операция извън тялото, извършвана от опитни ит-практиканти, насочена към нуждаещи се от помощ души на починали

Светещи - Същества от светлина, помощници и водачи, които посрещат и насочват душите в нефизическото

BWG/Brain Wave Generator - Генератор на мозъчни вълни - софтуер, предназначен да генерира ИСС чрез звукови трептения с определена честота

Приземяване/Grounding - методи за настройка и добро напасване на нефизическото тяло към физическото за оптимално функциониране в материалния свят след ОИТ; може да включва интензивни физически движения/упражнения, определен хранителен режим и др.

Сензорна депривация/Sensory Deprivation - предумишлено лишаване на физическите сетива от достъп до сигнали от външния свят

Фантомни движения - техника за излизане от тялото чрез представяне на движения на крайниците при реална пълна неподвижност и мускулна релаксация на тялото

Фантомни усещания - понятие, което, освен фантомните движения, включва и някои псевдофизически, илюзорни усещания, като: сърбежи, "иглички", мравучкане, топли или студени вълни и др. Един от праговите признаци, предшестващи ОИТ.

Глимпс/Glimps - свръхкратко преживяване на състояние извън тялото; "бърз поглед" към нефизическото

Негс (Негативни същности)/Negs (Negative Entities) - враждебно настроени нефизически същности

 

***

 

ОС/LD (Lucid Dream) - осъзнат сън; сън, в който знаеш, че сънуваш

WILD - Wake-Initiated Lucid Dreams - осове, стартиращи директно от будно състояние

DILD - Dream-Initiated Lucid Dreams - осове, индуцирани по време на сън

NILD - Nap-Initiated Lucid Dreams - осове, индуцирани по време на дрямка

Йога-нидра - йога на сънуването

Над-йога - йога на слушането на Звуковия поток

Бьон - тибетска духовна традиция, предшестваща будизма, един от чиито аспекти е работата със сънищата

Съвместно сънуване (СС)/Shared Dreaming - споделяне от двама и повече осъзнато сънуващи на един и същ сън и сънувана среда; да не се смесва със "сънната телепатия"

Проверка на реалността/Reality Test/Check - техника за разпознаване на състоянието на сънуване по време на осъзнат сън чрез различни индикатори на съня, един от които е, например, способността за летене; може да се създава навик за ПР в будно състояние, като се набележат тривиални обекти (като часовник, ключ, маса и др.), при натъкване на които си задаваш въпроса: "Сънувам ли или съм буден?"; ако те се променят, индивидът заключава, че сънува

Индикатор на съня/Dreamsign - състояния или предмети, които се използват за доказателство, че в момента на проверката (не) сънуваш

БДО (Бързи движения на очите)/REM (Rapid Eye Movement) - една от фазите на съня, "парадоксален сън", характеризираща се с бързи движения на очните ябълки и виждане на сънища

Хипнагогия - периодът на заспиване, за който са типични живи визуални, звукови и тактилни халюцинации и може да се придружава от сънна парализа

***

ФСБ/Future Memory - феномен на спомена за бъдещето - способност да преживееш пълно и детайлно, неразличимо от действителността, бъдещо събитие или поредица от събития

СЛ - Свръхлюбов

ТС - Трансърфинг или транссърфинг

Холотропно дишане/Holotropic Breathwork  - специфичен начин на дишане, вид психотерапия, разработена от Станислав Гроф, с цел постигане на изменени състояния на съзнанието без помощта на наркотични вещества; съчетание от хипервентилация, релаксация и специално подбрана музика

Синхронистичност - значимо съвпадение; феноменът на непредсказуемо едновременно случване на привидно несвързани чрез причинно-следствена връзка помежду си събития; термин, използван от психиатъра Карл Юнг

ДН/RV (Remote Viewing) - дистанционно наблюдение в детайли на отдалечени в пространството хора или места без напускане на физическото тяло, още: отдалечено виждане

БСС/NDE (Near Death Experiences) - близки до смъртта състояния, кома, клинична смърт

Near-Death-Like Experiences/NDLE - Внезапно преживяване на БСС от индивиди в добро физическо здраве; вписва се във всекидневния им живот; притежават особеностите на БСС с тази разлика, че не са свързани с процеса на умиране

ADC (After Death Communication) - комуникация с починали

Психомантеум/Psychomanteum - специално помещение, снабдено с огледало, предназначено за установяване на визуален контакт с починали; техника на древните гърци, възприета и осъвременена от Реймънд Мууди


ХАОС МАГИЧЕСКА БИБЛИОТЕКА

Хаос магия:

Хаос Монашество Liber KAOS
Семинар по сигил магия. Част 1

Семинар по сигил магия. Част 2

Семинар по сигил магия. Част 3

Семинар по сигил магия. Част 4

Хаос магията - магически тероризъм

Приложение и практическа работа с  Хаосферата

Principia Chaotica

Трик за ума

Урано-варварски речник

Сигили, жезли и животът на един хаос магьосник
Изследване на практиките на Сеидр
Еклектизъм срещу Хаос Магия
Гнозис - методи за постигане
Сянката знае...пермутации при работата с двойника
Техники за развиване на енергийното тяло
Псевдономикон
Сигилион
Формулиране на намерение
Три етапа на намерение
Архетипните лабиринти
Комплекса на звяра

 

Биографии

Алистър Кроули
Остин Озман Спеър


Скандинавска митология

Тор Гръмовержец
Фрея
Нордическото световно дърво
Один
Балдар
Залезът на Боговете

Осъзнато сънуване и ОИТ:

Биохимия на осъзнатото сънуване
Liber LLL - Осъзнато сънуване
Някои жалони на сънувача
Хакери на сънуването
Тибетска йога на съня - встъпителна практика.
Проект  Lucida Momenta
Смъртоносните сънища за сила
Техники за развиване на енергийното тяло

 
OBE речник на някои термини и съкращения
ОВЕ или как да напускаме съзнателно тялото си - Етап 1
ОВЕ или как да напускаме съзнателно тялото си - Етап 2
ОВЕ или как да напускаме съзнателно тялото си - Етап 3
OBE - Техники за бързо намиране на обекти
ОВЕ - Техники за излизане от фаза

Сталкинг

Как е устроена събирателната ни точка /СТ/?
Shifting & Lifting – начинът за трансформация
Випасана for Dummies
Сталкинг в практиката на сънуване
Огледално поведение Как огледалните неврони ни позволяват да общуваме с другите


Дискордианство:

Митът за Ябълката на раздора
Що е то дискордианство?
Пътят на объркването
Какво Дискордианството не е ?
Новият IOT - Дискордиански разказ от автора на The Chaos Chronicles

Работа с елементи:


Инвокация на елементите - предварителна медитация
Инвокация на елементите
Инвокация на елемента Вода
Инвокация на елемента Въздух
Инвокация на елемента Земя
Инвокация на елемента Огън


Йоруба култове

Произход на популярните религиозни култове в Бразилия
Лоа във вуду магията
Жу-жу
Ве-Ве
Вуду кукли - направа и използване
Дамбала
Отвари

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Illuminates of Thanateros:

IOT България
IOT Северна Америка
IOT Австрия
IOT Австралия
IOT Великобритания
IOT Бразилия
IOT Германия
IOT Швейцария

Саитове за Хаос Магия:

ChaosMagazin (на немски)
The Autonomatrix

Thanateros.org
Страница на Фил Хайн

In Chaos!

Chaos Matrix

Страница на fra.717

Boudicca's Bard

Chaostatic.com

Ordered Chaos
Spiralnature Thee

Temple of Psychick Youth

Arcanorium College

Блог на Дейв Лий

Baphomet
Austin Osman Spare
IOT’s Ouranian Barbaric Online Dicitionary
An Interview With Peter J. Carroll
An Interview with Peter Mastin
Страницата на Питър Карол

Дискордианство

Discordian.com
23 Apples of Eris
Summa Discordia
Principia Discordia Forum
Eris
Official Erisian Klock Measure
The Principia Discordia
Discordianism
Discordian and Erisian Oline Resources
PrincipiaDiscordia.com
Apocrypha Discordia
ErisWerks.org
Pages from the Book of Life

Магически библиотеки:

Hermetic.com
Sacred Texts
Arcane Archive

Магически библиотеки с
раздел за Хаос магия:

Eight of Wands
Chaos Magic: Encyclopedia
 
Phil Hine: E- books

Sacred Texts: Chaos Magic

Chaos Spells from the AutonomatriX

Chaos Matrix

Occult Underground

Real Magick

The Arcane Archive

Chaoism and Chaos Magick

LibraryThing

Sigils, Servitors, Egregores, and Godforms

Осъзнато сънуване и ОИТ:

Хакери на сънища - форум
Хакери на сънища - лаборатория
Целостность
Dream hackers: forum
Хакерос: материали
SecondAttention.org
The Monroe Institute
OBE Research Foundation
Michael Raduga: School of OBE Travel
Lucidology.com
Lucidity.com
DreamPush.com
Tibetan Dream Yoga Part 1
Tibetan Dream Yoga Part 2
Dream Yoga

Трансперсонална псохология

Transpersonal.hit.bg
Българска асоциация по трансперсонална психология
Холотропна психотерапия
Holos-bg.com

Кастанеда и нагуализъм:

Клиъргрийн БГ
Cleargreen.com
Тенсегрити групи в България
Energia-info.ru
Nagualist.com
The Four Winds
Castaneda.start.bg
Nagual.net
Carlos Castaneda
Анти – Кастанеда
AlchemyLab.com

Руни:

Рунна гилдия
Runaraven.com
Sunnyway.com
Runic Alphabet/ Futhark
Tarahill.com

Crystalinks.com

Arild-hauge.com

Runemaker.com
Runesecrets.com

Блог на Едред Торсън


Сатанизъм:

Temple of Set
Temple of Set: FAQ on Satanism
NineAngles Info
Order of Nine Angles
Joy of Satan
Church of Satan
Broderhood of Satan
Satanic Network
SpiritualSatanist.com
TheisticSatanism.com
Black Goat Cabal

Демонология:

Demonic Bible
EsotericArchives.com: Goetia

Goetia Magick
The Lesser Key of Solomon
Demonolatry
DeliriumsRealm: Goetia
DeliriumsRealm: Demon List
JOS: Demons, the Gods of Hell
The 72 Goetia Spirits
Sacred-texts.com: Goetia article
Demonology Guide

Таро

Колелото на съдбата (на руски)
Галерия Таро
Taroteca
InterTarot Gallery
Albideuter.de
Arcana XV

Енохова магия:

Enochian Magic
Sacred-texts.com: Enochia
Sacred- texts.com Norton’s Imperium
Hermetic.com: John Dee
Hermetic.com: Enochia
DonaldTyson.com
GD: Enochian
Enochian Handbook
Enochian Books

Телема:

Thelema.org
SanctuaryOfThoth.com
Thelemic Golden Down
OTO
Hermetic Order of the Golden Dawn
Magickal Library

Kenneth Grant and the Merovingian mythos
Kenneth Grant “Aie Memory” by Ian Fries
The Sword Of Horus
Kenneth Grant Gallery
666books.com
Kenneth Grant and Typhonian OTO

Теургия:

Theurgia Goetia
Аlchemywebsite.com
Theurgia or On the Mysteries of Egypt
The Art Theurgia Goetia
Abramelin The Mage
Sacred-Texts.com: Sacred Magic of Abramelin

Египетска магия:

Modern Egyptian Ritual Magick
Temple of Set
The Egyptian Mystical Rites
Scholl of Ancient Egyptian Religion & Magic

Чернокнижие

Русское Чернокнижие
Черная Магия

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ Copyright © 2009 Colors of Magic